Förstå tjänstepension

Den anställda har rätt till tjänstepension, sjukpension vid långvarig sjukdom och pengar till familjen om hen dör.

Pensionspyramiden med allmän pension i botten, tjänstepension i mitten och eget sparande längst upp

Tjänstepension från statlig anställning

Det tjänstepensionsavtal som gäller nu heter PA 16. Avtalet reglerar tjänstepension, sjukpension och efterlevandepension. Du som arbetsgivare rapporterar in de uppgifter som ligger till grund för de kostnader som du sedan betalar för de olika delarna.

Förutom tjänstepensionsavtalet PA 16 finns även andra avtal och författningar som kan påverka dig som arbetsgivare.

Tjänstepensionen ser olika ut för anställda

Tjänstepensionen ser olika ut för de anställda. I PA 16 finns det premiebestämd pension och förmånsbestämd pension. Vad den anställda har rätt till beror dels på när personen är född, dels på hur mycket hen tjänar. Den anställda har rätt till pengar till familjen om hen dör och kan dessutom ha rätt till sjukpension vid långvarig sjukdom.

Generellt sett tillhör en anställd Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16 om hen är född före 1988. Är den anställda född 1988 eller senare tillhör hen Avdelning 1. Genom en överenskommelse mellan dig och den anställda kan en person född före 1988 tillhöra Avdelning 1.

Information om överenskommelse om att tillhöra Avdelning 1

Extra inbetalning till tjänstepensionen

Det finns möjlighet för den anställda att spara extra pengar till tjänstepensionen. Det gör du som arbetsgivare genom en enskild överenskommelse med den anställda eller genom ett lokalt kollektivavtal.

Möjligheter till extra inbetalningar

Rapportera in anställningsuppgifter

Du som arbetsgivare ansvarar för att rapportera in anställningsuppgifter till oss på SPV. I överföringskraven står vad och hur du ska rapportera in uppgifterna. Vi använder uppgifterna för att bland annat beräkna olika förmåner och för att fakturera rätt premier.

Överföringskrav

Under Händelser för anställda kan du läsa om vad du ska tänka på när du ska rapportera vid olika händelser.

Händelser för anställda

Kostnader för dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare finansierar du de anställdas tjänstepension genom att betala premier eller genom att skuldföra kostnaderna för exempelvis pensionsersättningar och delpensioner. Du betalar också vissa administrativa kostnader.

Kostnader och fakturor

Premiebestämd pension

Premiebestämd pension innebär att du som arbetsgivare betalar in en viss procent av den anställdas lön som premier. Storleken på tjänstepensionen beror sedan på avkastningen på premierna.

Premiebestämd pension

Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension innebär att den anställda är garanterad en viss procent av sin lön i tjänstepension. Premien som du som arbetsgivare betalar påverkas alltså av hur stor förmånsbestämd pension den anställda ska få.

Förmånsbestämd pension

Kollektiva försäkringar

Den anställda omfattas även av de kollektiva försäkringarna

  • avtal om omställning (tidigare trygghetsavtalet)
  • tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • avtal om ersättning vid personskada (PSA).

Premierna är kollektiva. Det innebär att kostnaderna jämnas ut över alla som omfattas. Premierna är då beräknade som en procentsats av ett underlag eller ett belopp i kronor per person.

Kollektiva försäkringar

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL