Född före 1988 – Avdelning 2

Din arbetsgivare betalar in pengar varje månad till din tjänstepension. Det kan handla om flera tusen i månaden. Genom din anställning har du en trygghet som innebär att din familj kan få pengar om du dör. Du kan även ha rätt till sjukpension om du blir långvarigt sjuk.

Pengarna placeras i olika delar

Tjänstepensionen består av olika delar. Du som tillhör Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16, kan ha rätt till två eller tre delar.

Logga in på Mina sidor för att enkelt se vilka delar du har

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den här delen. Du kan bestämma hur pengarna ska placeras genom att välja sparform och försäkringsgivare. Du behöver inte välja om du inte vill. Om du inte gör ett val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Tjänstepension. Den försäkringen heter Kåpan Valbar.

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste. Det är försäkringsgivaren Kåpan Tjänstepension som förvaltar den här delen. Du kan inte bestämma var pengarna ska placeras.

Kåpan Tjänste

Förmånsbestämd ålderspension

  • Är du född före 1973 tjänar du även in till förmånsbestämd ålderspension.
  • Är du född 1973 eller senare och har ett pensionsunderlag över 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp, 2023) tjänar du in till en förmånsbestämd del. Pensionsunderlaget är medelvärdet av dina pensionsgrundande löner de fem senaste åren. Har du inte arbetat i fem år räknas pensionsunderlaget fram på de pensionsgrundande löner du haft.
  • Storleken påverkas av din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.

Förmånsbestämd ålderspension

Du har skydd genom din anställning

Genom din statliga anställning har du flera skydd. Det betyder att du kan få sjukpension om du blir långvarigt sjuk. Dessutom kan din familj få pengar om du dör.

Din tjänstepension är kollektivavtalad

Din tjänstepension från statlig anställning är kollektivavtalad. Det innebär att tjänstepensionen har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S, P, O, Saco-S och Seko) tillsammans med Arbetsgivarverket.

Den här avdelningen tillhör du

Generellt sett tillhör du Avdelning 2 i tjänste­pensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL