Född före 1988 – Avdelning 2

Din arbetsgivare betalar in pengar varje månad till din tjänstepension. Det kan handla om flera tusen i månaden. Genom din anställning har du en trygghet som innebär att din familj kan få pengar om du dör. Du kan även ha rätt till sjukpension om du blir långvarigt sjuk.

Pengarna placeras i olika delar

Du som född före 1988 och tillhör Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16 har flera delar i din tjänstepension.

Logga in på Mina sidor för att enkelt se vilka delar du har

Den valbara delen

Till den här delen betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön. Du kan bestämma hur pengarna ska placeras genom att välja sparform och försäkringsgivare.

Den valbara delen

Delen Kåpan Tjänste

Till den här delen betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 2 procent av din lön.

Kåpan Tjänste

Delen Kåpan Flex (ny från 2024)

Till den här delen betalar din arbetsgivare in pengar motsvarande 0,5 eller 1,5 procent av din lön beroende på vilket år du är född. Om du är sjuk, graviditets- eller föräldraledig får du mindre eller inget inbetalt de dagarna. Det beror på att Kåpan Flex räknas på lön efter avdrag.

Kåpan Flex

Den förmånsbestämda delen

  • Är du född före 1973 tjänar du in till den förmånsbestämda delen.
  • Är du född 1973 eller senare och har ett pensionsunderlag över 571 500 kronor (7,5 inkomstbasbelopp, 2024) tjänar du in till den förmånsbestämda delen. Förenklat är ditt pensionsunderlag medelvärdet av dina fem senaste pensionsgrundande årslöner. Har du inte arbetat i fem år räknas pensionsunderlaget fram på de pensionsgrundande löner du haft.
  • Storleken påverkas av din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.

Förmånsbestämda delen

Du har skydd genom din anställning

Genom din statliga anställning har du flera skydd. Det betyder att du kan få sjukpension om du blir långvarigt sjuk. Dessutom kan din familj få pengar om du dör.

Är det dags att ta ut din tjänstepension?

Du hittar hur du kan ta ut dina delar och hur du gör under fliken Dags för pension.

Dags för pension

Din tjänstepension är kollektivavtalad

Din tjänstepension från statlig anställning är kollektivavtalad. Det innebär att tjänstepensionen har förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S, P, O, Saco-S och Seko) tillsammans med Arbetsgivarverket.

Den här avdelningen tillhör du

Generellt sett tillhör du Avdelning 2 i tjänste­pensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL