Du som är reservofficer eller GSS-T

Om du är reservofficer eller tjänstgör som GSS-T ser din tjänstepension olika ut. Reservofficer och GSS-T förekommer som gruppbefäl, soldater och sjömän som är tillfälligt anställda i Försvarsmakten.

För dig som tjänstgör som GSS-T och är född före 1988

Du tjänar in till tre delar i din tjänstepension.

Den valbara delen

Till den här delen betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön. Om du tjänar mer än 47 625 kronor i månaden betalar din arbetsgivare även in 20 procent på lön från 47 626 kronor och uppåt till den här delen.

Den valbara delen

Delen Kåpan Tjänste

Till den här delen betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 2 procent av din lön. Om du tjänar du mer än 47 625 kronor i månaden betalar arbetsgivaren även in 10 procent på lön från 47 626 kronor och uppåt.

Kåpan Tjänste

Delen Kåpan Flex

Till den här delen betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön. Om du är sjuk, föräldraledig med stöd av föräldraledighetslagen eller ledig med rätt till graviditetspenning får du mindre eller inget inbetalt de dagarna. Det beror på att Kåpan Flex räknas på lön efter löneavdrag.

Kåpan Flex

För dig som är reservofficer, född före 1988 och har anställningskategori RO1

Du tjänar in till tre delar i din tjänstepension.

Den valbara delen

Till den här delen betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 47 625 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 47 626 kronor och uppåt.

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Till den här delen betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 2 procent av din lön. Om du tjänar du mer än 47 625 kronor i månaden betalar arbetsgivaren även in 10 procent på lön från 47 626 kronor och uppåt.

Kåpan Tjänste

Kåpan Flex

Till den här delen betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön. Om du är sjuk, föräldraledig med stöd av föräldraledighetslagen eller ledig med rätt till graviditetspenning får du mindre eller inget inbetalt de dagarna. Det beror på att Kåpan Flex räknas på lön efter löneavdrag.

Kåpan Flex

För dig som är reservofficer, född före 1988 och har anställningskategori RO2 eller RO3

Du tjänar in till tre eller fyra olika delar.

Den valbara delen

Till den här delen betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön varje månad.

Den valbara delen

Delen Kåpan Tjänste

Till den här delen betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 2 procent av din lön varje månad.

Kåpan Tjänste

Delen Kåpan Flex (ny från 2024)

Beroende när du är född betalar din arbetsgivare in pengar som motsvarar 0,5 eller 1,5 procent av din lön.  Om du är sjuk, föräldraledig med stöd av föräldraledighetslagen eller ledig med rätt till graviditetspenning får du mindre eller inget inbetalt de dagarna. Det beror på att Kåpan Flex räknas på lön efter löneavdrag.

Kåpan Flex

Förmånsbestämda delen

  • Är du född före 1973 tjänar du även in till en förmånsbestämd del.
  • Är du född 1973 eller senare och har ett pensionsunderlag över 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp, 2023) tjänar du in till förmånsbestämd del. Förenklat är pensionsunderlaget medelvärdet av dina pensionsgrundande löner de fem senaste åren.
  • Storleken påverkas av din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.

Förmånsbestämda delen

Du har skydd genom din anställning

Genom din statliga anställning har du flera skydd. Det betyder att du kan få sjukpension om du blir långvarigt sjuk. Dessutom kan din familj få pengar om du dör.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL