Kåpan Tjänste – född före 1988

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till Kåpan Tjänste. Den här delen av din tjänstepension förvaltas av Kåpan Tjänstepension.

Så här mycket betalar din arbetsgivare in

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till delen Kåpan Tjänste. Du tjänar in till den som längst tills du fyller 69 år.

Exempel: Så mycket pengar betalas in varje månad

Paulo tjänar 41 000 kronor i månaden. Arbetsgivaren betalar motsvarande 2 procent på hans lön.

2 % x 41 000 = 820 kronor

Totalt: 820 kronor betalar arbetsgivaren varje månad in till Paulos Kåpan Tjänste.

Pengarna förvaltas av Kåpan Tjänstepension

Dina pengar förvaltas av Kåpan Tjänstepension och placeras i Kåpan Tjänste. Det är en traditionell försäkring med garanterad ränta. Pensionen har inget återbetalningsskydd. Du kan välja till det om du vill.

Om Kåpan Tjänste på Kåpan Tjänstepensions webbplats

Så här fungerar återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd innebär att din familj får dina pensionspengar om du dör. Vill du ta bort eller lägga till återbetalningsskydd på en försäkring som du redan har, gör du det hos Kåpan Tjänstepension.

Lägg till återbetalningsskydd

Du kan alltid lägga till återbetalningsskydd på framtida inbetalningar till din Kåpan Tjänste. Inom ett år från att du får barn, blir sambo eller gifter dig kan du lägga till återbetalningsskydd på alla dina pengar. När du börjar jobba statligt första gången och får en ny försäkring har du sex månader på dig att lägga till återbetalningsskydd. Din pension blir något lägre när du har återbetalningsskydd.

Ta bort återbetalningsskydd

Du kan ta bort återbetalningsskyddet fram till att försäkringen börjar betalas ut till dig. Om du lever ensam och inte har barn behöver du inget återbetalningsskydd. Din pension blir något högre när du inte har återbetalningsskydd. 

Vem får dina pengar om du dör?

Om du har ett återbetalningsskydd går pengarna i första hand till din make, maka, registrerad partner eller sambo och i andra hand till dina barn.

Du kan ändra vem som i första hand ska få pengarna eller hur de ska fördelas. Det gör du genom att skriva ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande hos Kåpan Tjänstepension.

I ett särskilt förmånstagarförordnande kan du också välja före detta make, maka, sambo eller barn och fosterbarn till någon av dem.

Rätt till information om de försäkringar du har i din tjänstepension

Du har rätt att få information om de försäkringar som du har i din tjänstepension. Det kan handla om

  • information om kostnader och avgifter kopplade till försäkringen
  • vilken myndighet som utövar tillsyn över försäkringsgivaren
  • vilka möjligheter du har att till exempel framföra klagomål på försäkringsgivaren.

Läs mer om Kåpan Tjänste på kapan.se

Om du slutar arbeta statligt

Om du slutar arbeta statligt slutar din arbetsgivare betala in pengar. Pengarna du tjänat in finns kvar hos Kåpan Tjänstepension tills det är dags för dig att gå i pension.

Vill du ta ut dina pengar?

När du vill ta ut din Kåpan Tjänste planerar och ansöker du genom att logga in på kapan.se.

Logga in på Kåpan Tjänstepensions webbplats

Kort fakta om Kåpan Tjänste

  • Pengarna placeras alltid i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Tjänstepension.
  • Du tjänar in till den här delen som längst tills du fyller 69 år.
  • Du kan ta ut delen livet ut eller under en period på minst 5 år.
  • Kåpan Tjänste heter kompletterande ålderspension i pensionsavtalet PA 16, Avdelning 2.
  • Vi tar ut en administrativ avgift på 23 kronor per år (gäller både för Kåpan Tjänste, Kåpan Flex och Kåpan Extra.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL