به خێربێن بۆ ده زگای خانه نشینی خزمه تی ده وڵه تی (SPV)

ده زگای خانه نشینی خزمه تی ده وڵه تی (SPV) یه كێكه له گه وره ترین كاڵا پێشكه ش كه ری خانه نشینیی خزمه تییه له سوید. ئێمه به رپرسیارین له به ڕێوه بردنی خانه نشینیی خزمه تی ده وڵه تی بۆ زیاتر له 000 800 دامه زراوو و خانه نشین و 400 خاوه ن كار.

به شێكیش له ئه ركه كانمان ئه وه یه ژماردنی پاداشتی خانه نشینی و پێشكه ش كردنی پێشبینی وئامار    بۆ حكومه ت. ھه ده فی ئێمه ئه وه یه كه ببینه ھه ڵبژارده ی ھه ڵبه تی وه كو به ڕێوه به ری خانه نشینیی خزمه تی ده وڵه تی.  (SPV) له سوندسڤاڵه ونزیكه ی 270 كارمه ند كاری لێ ئه كات.

به شێك له كاره كانمان ئه مانه ن:

•  ووڵامی پرسیاره كانی خانه نشینان ، دامه زراوان و خاوه ن كاران بده ینه وه.

•  موچه ی خانه نشینی حیساب بكه ین وبیده ین.

•  حیساب كردنی قه رز وپاداشته كان  بۆ خاوه ن كار.

•  ئاگاداری دان، خولی فێركردن وڕێكخستنی سیمینار.

•  بوون به ڕاوێژگار وپشتگیری له بابه ته كانی جۆراو جۆری خانه نشینی خزمه تی.

•  به ڕێوه بردنی خانه نشینیی خزمه تی بۆ دام وده زگاكان.

په یوه ندیمان پێوه بكه

پرسیار ده رباره ی خانه نشینی

تۆی كه خانه نشینیت تێله فۆن بكه بۆ: 65 00 65-020

تۆی كه پێشان یان ئێستا دامه زراوی ده وڵه تیت تێله فۆن بكه بۆ: 40 50 51-020

له ده ره وه ی ووڵات تێله فۆن ئه كه یت؟

ژماره ی- 020 كار ناكات له ده ره وه ی ووڵات. له جیاتی ئه وه تێله فۆن بكه بۆ به داله كه مان،

ژماره ی تێله فۆن 00 74 18-4660+ كه دواتر ئه تبه ستێت به خزمه تی موشته ریان.

كاته كانی كردنه وه

كاتی زستان

دووشه ممه-ھه ینی كاتژمێری 08.30-16.30

كاتی ھاوین

دووشه ممه-ھه ینی كاتژمێری 08.30-16.00


Välkommen till SPV

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

I vårt uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen. Vårt mål är att vara det självklara valet som administratör av den statliga tjänstepensionen. SPV finns i Sundsvall och har cirka 270 medarbetare. Vi arbetar bland annat med att:

  • Svara på frågor från bland annat pensionärer, anställda och arbetsgivare.
  • Beräkna och betala ut tjänstepension.
  • Beräkna skuld- och premier till arbetsgivare. 
  • Informera, utbilda och arrangera seminarier.
  • Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor.
  • Administrera tjänstepension åt myndigheter.

Kontakta oss

Frågor om pension

  • Du som är pensionär ringer: 020-65 00 65
  • Du som är eller har varit statligt anställd ringer: 020-51 50 40

Ringer du från utlandet?

020-numret fungerar inte från utlandet. Ring istället till vår växel, telefonnummer +4660-18 74 00 som kan koppla dig vidare till kundservice.

Öppettider

  • Vintertid: Måndag-fredag kl. 08.30-16.30
  • Sommartid juni-augusti: Måndag-fredag kl. 08.30-16.00

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.

XS SM MD LG XL