Buresboahtin SPVii

Stáhta virgepenšuvdnadoaimmahat (SPV) lea okta dain stuorimus penšuvdnabálvalusaid fálli Ruoŧas. Mis lea ovddasvástádus fuolahit stáhtalaš virgepenšuvnna eanetgo 800 000 bargiide ja penšunearaide ja 400 bargoaddiide.

Min bargogohččumusas lea maid árvvoštallat penšuvdnamávssu ja válbmet doaivumusaid ja statestiikka ráđđehussii. Ulbmilin lea leat válde hálddašeaddjit stáhtalaš virgepenšuvnnas. SPVa lea Sjädtoevallies gos leat sullii 270 bargi. Earret iežá bargat dáiguin áššiin:

 • Vástidit jearaldagaide penšunearain, bargiin ja bargoaddiin.
 • Rehkenastit ja máksit virgepenšuvnna.
 • Rehkenastit velggiid- ja mávssuid bargoaddiide.
 • Dieđihit, oahpahit ja lágidit semináraid.
 • Leat áššedovdidoarjan sierranas virgepenšuvdnajearaldagain.
 • Fuolahit virgepenšuvnna eiseválddiide.

Goaktat min

Jearaldagat penšuvnna birra

 • Don gii leat penšuneara riŋget: 020-65 00 65
 • Don gii leat dahje leat leamas stáhta bargi riŋget: 020-51 50 40

Riŋgetgo olgoriikkas?

020-nummar ii doaimma olgoriikkas. Riŋge min guovddášbeavdái, telefonnummar lea  +4660-18 74 00, das biddjot bálvalandoaimmaheaddji ságaide.

Rahpput

 • Dálvet: Mánnodat- bearjadat d. 08.30-16.30
 • Geasset, geassemánnu- borgemánnu: Mánnodat-bearjadat d. 08.30-16.00

Välkommen till SPV

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

I vårt uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen. Vårt mål är att vara det självklara valet som administratör av den statliga tjänstepensionen. SPV finns i Sundsvall och har cirka 270 medarbetare. Vi arbetar bland annat med att:

 • Svara på frågor från bland annat pensionärer, anställda och arbetsgivare.
 • Beräkna och betala ut tjänstepension.
 • Beräkna skuld- och premier till arbetsgivare.
 • Informera, utbilda och arrangera seminarier.
 • Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor.
 • Administrera tjänstepension åt myndigheter.

Kontakta oss

Frågor om pension

 • Du som är pensionär ringer: 020-65 00 65
 • Du som är eller har varit statligt anställd ringer: 020-51 50 40

Ringer du från utlandet?

020-numret fungerar inte från utlandet. Ring istället till vår växel, telefonnummer +4660-18 74 00 som kan koppla dig vidare till kundservice.

Öppettider

 • Vintertid: Måndag-fredag kl. 08.30-16.30
 • Sommartid juni-augusti: Måndag-fredag kl. 08.30-16.00

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.

XS SM MD LG XL