Mischto Avlo to SPV’ste

Statens tjänstepensionsverk (SPV) heé maschkar de baredera buttepangre städos for pensionengre putchepan. SPV heé pensionengro rakkepaskro for buttar än 800 000 buttepangre manuscha, de manuscha drej pension ta 400 buttepangre beddosa.

Nina heé marri buttepa te pennas denkrepan ta patchepan for dova glanepaskro tschiro for marro Regering. Marro kammlepa heé for sare manuscha te velja vri mende for lengire pensionengre putchepan. SPV ascha drej foro Sundsvall kaj trujjal 270 buttepangre manuscha keren buttepa. Buttepangre kerepan:

 • Te svardara pala putchepan fon tschinnepangre manuschena marre. Te dela pukkepan to tschinnepangrene marre pala pensionengre putschepan.
 • Te ginna vri ta te prejsa pensionengre love to manuschene.
 • Te ginna vri uschlipan ta mollepan for buttepangre beddosa te prejsla to tschinnepangrene.
 • Te kera pukkepan pala viktige putschepan, te sikkra manuscha ta te kera sikkrepangre trissepan maschkar vavare manuscha.
 • Te kera hastrepangre buttepan for pensionengre putchepan.
 • Te rakka ta te kera pensionengre kerepan for myndigheter.

Kontakta mende

Putschepan pala pensionena.

 • Drej pension avle manuscha. Tava-020-650065
 • For adiveskre eller vagedera buttepangre beddosa. Tava-020-515040

Tava du fonn vavar temmesta?

Te tava to marro 020-tav jala tschi te tava fon vavare temmena. Tava marro schereskro tav; + 4660-187400, te rakkela mé jek beddos konn hajja te hastra diro vidder to horrta beddoste for dire putschepan.

Buttepaskro tschiro

 • Tella venndeskro tschiro: Måndag-Fredag 08.30-16.30
 • Tella nijaleskro tschiro (Juni-augusti): Måndag-Fredag 08.30-16.00

Välkommen till SPV

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

I vårt uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen. Vårt mål är att vara det självklara valet som administratör av den statliga tjänstepensionen. SPV finns i Sundsvall och har cirka 270 medarbetare. Vi arbetar bland annat med att:

 • Svara på frågor från bland annat pensionärer, anställda och arbetsgivare.
 • Beräkna och betala ut tjänstepension.
 • Beräkna skuld- och premier till arbetsgivare.
 • Informera, utbilda och arrangera seminarier.
 • Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor.
 • Administrera tjänstepension åt myndigheter.

Kontakta oss

Frågor om pension

 • Du som är pensionär ringer: 020-65 00 65
 • Du som är eller har varit statligt anställd ringer: 020-51 50 40

Ringer du från utlandet?

020-numret fungerar inte från utlandet. Ring istället till vår växel, telefonnummer +4660-18 74 00 som kan koppla dig vidare till kundservice.

Öppettider

 • Vintertid: Måndag-fredag kl. 08.30-16.30
 • Sommartid juni-augusti: Måndag-fredag kl. 08.30-16.00

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.

XS SM MD LG XL