Šukár dikháv tumén ánde SPV

La guberniako bučarnénge autoritéto pe pensióna, (tjänstepensionsverk) (SPV) si jekh ánda le maj baré autoritétora kaj den avrí pensionáke bučá. Pe aménde ašél te las sáma pa la guberniáko autoritétonengo bučarnéngo pensióna kaj si oprál pa 800 000 bučarnáš thaj pensionísti thaj 400 bučánge gázdi.

Ánde amarí misiáki bučí si te žinás avrí sóde le pensionáke premie thaj de das avrí prognósurja thaj statestíka le guberniáke. Amaró gíndo si te avás le pérvi kaj alós sar admenistratori pe la guberniako bučarnéngo pensióna. SPV arakhés ánde Sundsvall thaj lénde si 270 bučarné. Áme keras buči te:

 • Das pálpale vórba pe le pušimáta  katár le pensionisturja thaj  le bučarnénge thaj le gazdénge.
 • Te žinás avrí sóde te pučinás ánda le bučarnéngo pensiona.
 • Te žinás avrí sóde te lové si kan naj pučindé , thaj le premie le gazdénge.
 • Te das informácia, thaj te das edukátsia ta de kerás seminaria.
 • Te das konsultáko dumó but fjálura pušimáta pa pensióna.
 • Thaj te las sama pa le bučarnénge pensióna le autoritetonénge.

Kontaktuísar amén

Pušimáta pa pensióna

 • Tu kaj san pesionísta marés telefóno : 020-65 00 65
 • Tu kaj san vaj sánas bučarnaš la guberniake marés telefóno: 020 51 50 40

Te marésa telefóno avrjál o them

Naštís te marés le numéra 020 te san avrjál o them mar atúnči kaj amarí kantóra pe telefóno +4660-18 74 00 von den tut línia kaj den tut maj but informácia.

Puterdimáske vrjáma

 • Po ivén: Lujiné-paraštuné de katár le 08.30-16.30
 • Po miláj: Lujiné-paraštuné de katár le 08.30-16.00

 


Välkommen till SPV

Statens tjänstepensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster. Vi ansvarar för att administrera den statliga tjänstepensionen för över 800 000 anställda och pensionärer och 400 arbetsgivare.

I vårt uppdrag ingår också att räkna ut pensionspremier samt att leverera prognoser och statistik till regeringen. Vårt mål är att vara det självklara valet som administratör av den statliga tjänstepensionen. SPV finns i Sundsvall och har cirka 270 medarbetare. Vi arbetar bland annat med att:

 • Svara på frågor från bland annat pensionärer, anställda och arbetsgivare.
 • Beräkna och betala ut tjänstepension.
 • Beräkna skuld- och premier till arbetsgivare.
 • Informera, utbilda och arrangera seminarier.
 • Vara konsultstöd i olika tjänstepensionsfrågor.
 • Administrera tjänstepension åt myndigheter.

Kontakta oss

Frågor om pension

 • Du som är pensionär ringer: 020-65 00 65
 • Du som är eller har varit statligt anställd ringer: 020-51 50 40

Ringer du från utlandet?

020-numret fungerar inte från utlandet. Ring istället till vår växel, telefonnummer +4660-18 74 00 som kan koppla dig vidare till kundservice.

Öppettider

 • Vintertid: Måndag-fredag kl. 08.30-16.30
 • Sommartid juni-augusti: Måndag-fredag kl. 08.30-16.00

Was this information helpful?

Did you find about what you wanted to know or was there something lacking? Was the text difficult to understand? Tell us what you think about the contents of this page via the form below.

XS SM MD LG XL