Pensionsbesked för din förmånsbestämda ålderspension

Varje år får du som anställd hos PostNord och tillhör ITP-P avdelning 2 ett pensionsbesked från oss. Det skickas vanligen kring februari-mars varje år. Du kan också logga in för att se ditt senaste pensionsbesked.

Så här läser du pensionsbeskedet om din förmånsbestämda ålderspension

Din tjänstepension från PostNord kan vara redovisad i flera delbelopp eftersom olika pensionsavtal har gällt under olika perioder. När du väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension kommer SPV att betala ut alla delbeloppen. Nedanför kan du läsa mer om de olika delarna och få mer information om innehållet i pensionsbeskedet.

Livränta PA-91

Här ser du hur mycket du har tjänat in till din livränta. Livräntan bestäms av ditt pensionsunderlag och din tjänstetid. Pensionsunderlaget räknas fram utifrån medeltalet av dina pensionsgrundande årslöner innan 1994. Som tjänstetid får du räkna den tid du har arbetat statligt från 28 års ålder till och med den 28 februari 1994. Du har rätt till livränta om du:

 • var anställd på Posten innan den 28 februari 1994
 • även var anställd på Posten efter den 1 mars 1994 när Posten blev ett bolag
 • var äldre än 28 år när Posten blev ett bolag den 1 mars 1994.

Vi har räknat ut livräntan för att kunna se ur mycket du har tjänat in till din tjänstepension enligt det äldre pensionsavtalet PA-91 som gällde för anställda på Posten innan bolagiseringen.

PA-91T

Här ser du hur mycket du har tjänat in till ditt fribrev för pensionsavtalet PA-91T. Ditt fribrev bestäms av ditt pensionsunderlag och hur länge du har omfattats av pensionsavtalet PA-91T. Du har ett fribrev om du:

 • slutade din anställning eller bytte bolag inom Posten under perioden 1 mars 1994 till 31 december 1995.

Om du var sjuk 1 januari 1996 gäller pensionsavtalet PA-91T så länge du är fortsatt sjuk.

ITP-P

Pensionsavtalet ITP-P gäller från och med den 1 januari 1996.

ITP-P (SPV och Skandia)

Här ser du hur mycket du har tjänat in till den delen av din tjänstepension som finns försäkrad i Skandia. Om du arbetar eller har arbetat på ett bolag inom Posten där tjänstepensionen är försäkrad i Skandia är det SPV och Skandia som administrerar den.

ITP-P (SPV)

Här ser du hur mycket du har tjänat in till den delen av din tjänstepension som administreras av SPV. Om du är anställd i ett av de övriga bolagen inom PostNord tryggas din förmånsbestämda ålderspension genom skuldföring.

Summa intjänad förmånsbestämd ålderspension från anställningar i Posten

Här kan du se hur mycket du har tjänat in till din förmånsbestämda ålderspension från alla dina anställningar i Posten.

Intjänad tjänstepension från tidigare anställningar

Om du har haft en tjänstepension från tidigare anställningar och vi på SPV har tagit hänsyn till dem när vi räknade ut din förmånsbestämda ålderspension ser du det beloppet här. SPV betalar inte ut den här tjänstepensionen.

Intjänad pension fram till

Här kan du se hur mycket av din förmånsbestämda ålderspension som du har tjänat in fram till det datum som anges i pensionsbeskedet. Uppgifterna i ditt pensionsbesked är preliminära och bygger på de förhållanden som vi känner till vid utskicket.

Prognos vid 65 år

Prognosen visar det belopp som du preliminärt kommer få om du går i pension när du fyller 65 år. Prognosen är beräknad på din senaste pensionsmedförande lön. Tjänstetiden är beräknad som om du skulle arbeta fram till 65 år.

På Minpension.se kan du göra en prognos för hela din pension.

Webbplatsen Minpension.se

Arbetsgivare

Om du har varit anställd i flera bolag inom Posten visas bara din senaste arbetsgivare.

Pensionsmedförande lön/månad

I din pensionsmedförande lön ingår både din månadslön och vissa tillägg. På pensionsbeskedet presenteras din senaste pensionsmedförande lön.

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

I den pensionsmedförande lönen ingår

 • din aktuella fast lön inklusive fasta tillägg
 • skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad
 • ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision
 • utbetalda kontanta avlöningsförmåner, till exempel semestertillägg, från föregående kalenderår

Mer information om löneförhöjning nära pensionsålder

Beräknad tjänstetid, antal månader

Vi räknar ut din tjänstetid genom att summera den tid du har tillhört pensionsavtalet ITP-P med den tid som återstår till din pensionsålder. För att du ska tjäna in en hel pension måste din beräknade tjänstetid bli minst 360 månader (30 år).

I tjänstetiden kan det också ingå

 • tid då du varit föräldraledig eller sjukskriven
 • tidigare anställningar inom PostNord
 • tid då du har tillhört ett annat tjänstepensionsavtal än ITP-P.

Hur vi räknar ut din förmånsbestämda ålderspension enligt ITP-P

Vad händer om du har slutat din anställning

Övriga regler i avtalet

Om du har valt att avstå från din rätt till famijepension ser du från vilken tidpunkt du har avstått från den här.

Mer information om familjepension

Mer information om sjukpension

Olika möjligheter att ta ut din förmånsbestämda ålderspension

Vi betalar ut din förmånsbestämda ålderspension från 65 år och livet ut om du inte meddelar något annat.

Mer information om att gå i pension 

Pensionsbesked för din kompletterande ålderspension ITPK-P

Förutom den förmånsbestämda ålderspensionen innehåller pensionsavtalet ITP-P dessutom en kompletterande ålderspension ITPK-P. PostNord betalar in motsvarande 2 procent av din lön i premie till den försäkringsgivare som du har valt. För närvarande betalar PostNord in en förhöjd premie till ITPK-P på 3,1 procent. 1,1 procent utgörs av en flexpensionspremie. Du får ett separat pensionsbesked om din kompletterande ålderspension ITP-P från din försäkringsgivare varje år.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL