Så här ansöker du

spv_se_huvudbilder_1280x720px_dags_for_pension_sa_har_ansoker_du.png

Du har flera delar i din tjänstepension. För att ta ut delarna behöver du ansöka om dem. Ingen av dina delar betalas ut automatiskt. Du behöver sluta din nuvarande statliga anställning månaden innan utbetalningen börjar.

Uttagsplanereraren hjälper dig när du ska ta ut

På minpension.se finns tjänsten uttagsplaneraren. Den hjälper dig att skapa prognoser, testa olika uttagsplaner och slutligen ge dig en aktivitetslista för att komma ihåg att ansöka hos alla pensionsbolag.

Logga in på minpension.se och använd Uttagsplaneraren

Ansöka om den valbara delen

Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Du ansöker om den här delen hos den försäkringsgivare du valt. För de allra flesta finns pengarna i en traditionell försäkring hos Kåpan Tjänstepension, försäkringen Kåpan Valbar. Tänk på att när dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen.

Om du har dina pengar hos Kåpan Tjänstepension

Om du har dina pengar hos Kåpan Tjänstepension kan du planera och ansöka genom att logga in på Kåpans webbplats.

Om du har dina pengar hos en annan försäkringsgivare

Om du har dina pengar hos en annan försäkringsgivare, ansöker du hos den försäkringsgivaren.

Genom att logga in på Mina sidor och titta på din valbara del kan du se hos vilka försäkringsgivare dina pengar finns.

Se vilken försäkringsgivare du valt genom att logga in på Mina sidor

Ansöka om Kåpan Tjänste

Du ansöker hos Kåpan Tjänstepension för att ta ut Kåpan Tjänste. Tänk på att när dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen.

Se, planera och ansök på Kåpans webbplats

Ansöka om den förmånsbestämda delen

Hur du ansöker beror på om du fortfarande är statligt anställd eller inte. Är du tidigare statligt anställd kan den här delen även kallas för fribrev eller livränta.

Du som fortfarande är statligt anställd

De allra flesta statligt anställda får ett brev från oss sju månader innan de fyller 60, 61 och 65 år beroende på typ av anställning. I det brevet informerar vi om hur du ska ansöka när det är dags.

När du ska sluta jobba och vill ta ut din förmånsbestämda del ska du

  • prata med din arbetsgivare
  • höra av dig till oss genom att mejla eller ringa 020-51 50 40 så skickar vi ut dina ansökningshandlingar.

Mejla till oss

  • När du får dina ansökningshandlingar får du en sammanställning av dina statliga anställningar. Den ska du och din arbetsgivare ska gå igenom och du ska godkänna den.

    Godkänna anställningar innan ansökan.
  • Sedan är det är din arbetsgivare som skriver under ansökan och skickar in den till oss på SPV.
  • När vi fått in din ansökan handlägger vi den och skickar ett beslut till dig innan din första utbetalning.

Ansök helst tre månader innan utbetalning för att du ska få dina pengar i tid. Vi betalar ut den förmånsbestämda delen tidigast från den månaden vi fått in ansökan. 

Du som inte längre arbetar inom staten

Du ansöker själv om den förmånsbestämda delen via Mina sidor eller på en blankett.

Ansök direkt på Mina sidor

Har du en e-legitimation kan du enkelt ansöka direkt på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Ansök på blankett

Du kan även ansöka genom att skicka in en blankett till oss. Det finns en blankett för dig som slutat arbeta statligt före 2003 och en blankett för dig som slutat arbeta statligt under 2003 eller senare.

Värdesäkring av livränta (äldre pensionsavtal)

Du som har rätt till förmånsbestämda delen i form av livränta enligt avtalen PA-SPR, PA-91 eller PAF (Pensionsplan för arbetstagare hos allmän försäkringskassa) kan ha rätt att få den värdesäkrad från en tidigare tidpunkt än vad som står i ditt pensionsavtal. Det gäller endast om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Om värdesäkring av livränta

Anmäl ditt bankkonto

SPV och Kåpan Tjänstepension betalar ut tjänstepensionen via Swedbank. Det innebär att du måste anmäla till Swedbanks kontoregister vilket kontonummer du vill ha dina pengar till. Har du någon annan försäkringsgivare kontaktar du dem och meddelar vilket konto du vill ha din utbetalning till.

Du anmäler ditt konto enklast direkt på webben med e-legitimation. Du måste vara kontohavare eller medkontohavare på det konto du anmäler.

Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats

Du kan också anmäla ditt konto på en blanketten:

Anmälan av konto för utbetalning av pension (pdf, nytt fönster)

Om du vill anmäla ett konto i ett annat land än Sverige använder du blanketten:

Anmälan av kontonummer för utbetalning av pension i till ett konto i utlandet (pdf, nytt fönster)

Har du frågor om kontoanmälan ska du kontakta Swedbank på
08-585 900 00.

Gå vidare

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL