Värdesäkring av livränta

Att livräntan värdesäkras innebär att den knyts till prisbasbeloppet och därmed följer prisutvecklingen. Normalt värdesäkras livräntan från att den börjar betalas ut, det vill säga vid 65 år. Den värdesäkringen sker utan att du behöver höra av dig till SPV.

Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet har kommit överens om att vissa personer som har en statlig livränta har en möjlighet att få livräntan värdesäkrad för tid före 65 år.  

Uppfyller du villkoren för värdesäkring?

Möjligheten att värdesäkra sin statliga livränta under tid före 65 år kan gälla dig om du

  • har en livränta enligt tjänstepensionsavtalen PA-SPR, PA-91 eller PAF (Pensionsplan för anställda hos allmän försäkringskassa)
  • inte har annan tjänstepension som har samordnats med din statliga livränta.

Om du har en annan tjänstepension som är samordnad med din statliga livränta, innebär det att din statliga tjänstetid ingår i den tjänstepensionen.

Vänd dig till oss för att få frågan om värdesäkring prövad

Om du uppfyller villkoren ovan kan du vända dig till oss på SPV för att pröva om du har rätt till värdesäkring av din statliga livränta.

För att vi ska kunna utreda om du har rätt till värdesäkring av din livränta behöver vi få uppgifter från dig om vad du gjort hela perioden efter att du slutade din statliga anställning och fram till 65 år. Vi vill veta

  • vilka anställningar och arbetsgivare som du haft och när
  • om du till exempel varit arbetslös, haft eget företag eller studerat och när

Vi behöver också veta vilka andra tjänstepensioner du har rätt till.

Fyll i blanketten nedan och skicka in den till:

SPV
851 90 Sundsvall

Du kan också mejla den via www.spv.se/mejl

Uppgifter för utredning av rätt till värdesäkring av livränta (pdf, nytt fönster)

Vad händer sedan?

Vi börjar utreda ditt ärende när vi fått in uppgifterna från dig.

Har du inte någon annan tjänstepension som är samordnad med din statliga livränta, tar vi upp frågan om värdesäkring för prövning i Pensionsnämnden. Det är de som avgör om din livränta ska värdesäkras under tid före utbetalning.

Vi svarar så snart vi har utrett ditt ärende. Ska ärendet prövas  i Pensionsnämnden kan det ta upp till 4 månader innan du får svar.

Varför måste jag vända mig till SPV för att få min livränta värdesäkrad?

Vi har inga uppgifter i våra system om dina senare anställningar eller om du har någon annan tjänstepension. Därför kan vi inte se om din statliga livränta ska värdesäkras före 65 år.

Det är Pensionsnämnden som avgör om en livränta ska värdesäkras för tid före 65 år och vi på SPV som utreder ärendet. Enligt överenskommelsen mellan Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet är det du som ska vända dig till SPV om du vill pröva att få din livränta värdesäkrad.

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 020-51 50 40 eller genom att mejla oss.

Skicka ett mejl till oss

Det här är Pensionsnämnden

Pensionsnämnden består av företrädare från Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga avtalsområdet. Den ska på begäran av SPV tolka villkor i avtalet samt pröva värdesäkring av livränta. Nämnden sammanträder normalt 4-5 gånger per år.

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL