Frågor och svar om tjänstepensionen från din statliga anställning

Här kan du själv hitta svaret på din fråga. Om du saknar en fråga får du gärna tycka till om sidans innehåll, det gör du längst ned på sidan.

Vilka faktorer har betydelse för hur mycket får jag i tjänstepension?

Tjänstepensionen från din statliga anställning består av flera delar. Hur mycket du får beror på

 • när du är född
 • hur länge du jobbat
 • vilken lön du haft
 • för vissa av delarna, hur de har förvaltats.

På Mina sidor kan du logga in och se vilka delar du har, värdet på dem och hur de fungerar. Du kan också gå vidare till minPension.se och göra en prognos för hela din pension.

Logga in på Mina sidor

Vilken avdelning tillhör jag i tjänstepensionsavtalet PA 16?

Vilken avdelning du tillhör beror på när du är född. Är du född före 1988 tillhör du generellt Avdelning 2. Är du född 1988 eller senare tillhör du Avdelning 1. Under särskilda omständigheter kan du göra en överenskommelse med din arbetsgivare att tillhöra Avdelning 1 i stället för 2, även om du är född före 1988.

Vill du veta vilken avdelning du tillhör kan du logga in.

Logga in på Mina sidor

Vill du göra en överenskommelse med din arbetsgivare?

Komma överens om att tillhöra Avdelning 1

Om jag gjort en överenskommelse om att tillhöra Avdelning 1, hur kan jag ta ut min tjänstepension?

Du som har gjort en överenskommelse kan ha delar i din tjänstepension som har olika uttagsregler för varje del. Det allra lättaste är att du loggar in på Mina sidor och läser under varje del vad som gäller just för dig.

Hur fungerar löneväxling?

Löneväxling är en form av enskild överenskommelse. Löneväxling innebär att du exempelvis avstår lön eller sparade semesterdagar och din arbetsgivare istället betalar in pengar till din tjänstepension.

Pengarna placeras hos den försäkringsgivare som du har valt för din valbara del. Du kan ta ut den under livet ut eller under en begränsad tid, som minst 10 år och du ansöker hos den försäkringsgivare du valt.

Har du frågor om löneväxling kontaktar du din arbetsgivare.

Hur fungerar delpension?

När du fyller 61 år kan du ha möjlighet att gå ner i arbetstid och få delpension enligt delpensionsavtalet. Delpensionsavtalet gäller dig som är född före 1966 och jobbar statligt.  För att få delpension behöver du komma överens med din arbetsgivare. Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent.

Läs mer om delpension

Vad får min familj om jag dör?

När du är statligt anställd ingår skydd till din familj om du dör. Tjänstegrupplivförsäkring och efterlevandepension ingår i din anställning och återbetalningsskydd kan du själv välja för delar av din tjänstepension.

Vad är återbetalningsskydd?

Återbetalningsskydd innebär att din familj (make, maka, registrarad partner, sambo eller barn) får dina pensionspengar om du dör. Pengarna betalas oftast ut under fem år. Hur mycket som betalas ut beror på vilket belopp du har tjänat in.

Om du väljer att ha återbetalningsskydd blir din egen tjänstepension något lägre. Det beror på att du inte får ta del av den så kallade arvsvinsten. Arvsvinst är pensionspengar från de som dör och inte haft återbetalningsskydd. Pengarna fördelas ut till de i samma ålder som inte heller har återbetalningsskydd.

Återbetalningsskydd kan finnas på följande delar i tjänstepensionen:

 • Den valbara delen
 • Kåpan Tjänste
 • Kåpan Flex
 • Kåpan Extra

Har jag återbetalningsskydd?

Du kontaktar din försäkringsgivare för att se om du har återbetalningsskydd eller inte. På Mina sidor kan du logga in och se vilka delar du har och vilken försäkringsgivare du har valt för den valbara delen.

Logga in på Mina sidor

På Kåpan Tjänstepensions webbplats kan du logga in och se om du har återbetalningsskydd på dina försäkringar hos dem.

Logga in på Kåpan Tjänstepensions webbplats

Hur ändrar jag återbetalningsskydd?

Vill du ändra ditt återbetalningsskydd kontaktar du din försäkringsgivare där pengarna finns.

På Mina sidor kan du logga in och se vilka delar du har och vilken försäkringsgivare du har valt för den valbara delen.

Logga in på Mina sidor

På Kåpan Tjänstepensions webbplats kan du logga in och ändra återbetalningsskydd på dina försäkringar hos dem.

Logga in på Kåpan Tjänstepensions webbplats

Varför stämmer inte min lön på minPension.se?

Du anger själv din aktuella lön under rubriken Inställningar. Vill du göra en prognos med en annan lön än den som du angett där så går du in under rubriken Simulatorn.

Varför kan jag inte se den förmånsbestämda delen på minPension.se?

Om du inte ser den förmånsbestämda delen utan istället får ett meddelande om att det inte finns tillräcklig information behöver du inte göra något. Att det inte finns tillräcklig information innebär att vi behöver granska och eventuellt komplettera uppgifterna innan de kan visas för dig på minpension.se. I vissa fall väntar vi på kompletterande uppgifter från andra pensionsbolag vilket kan ta lång tid. Tyvärr ser du inte den förmånsbestämda delen på minpension.se under tiden vi väntar på kompletterande uppgifter.

När kan jag senast ta ut min tjänstepension?

Du kan vänta med att ta ut tjänstepensionen från din statliga anställning så länge du vill.

Hur länge betalas min tjänstepension ut?

Hur länge tjänstepensionen från din statliga anställning betalas ut fungerar lite olika för de olika delarna.

 • Den förmånsbestämda ålderspensionen betalas ut så länge du lever. Om du tar ut den före 65 år kan du välja att ta ut ett högre belopp innan 65 år. Det blir då ett lägre belopp kvar till efter 65 år eller inget alls.
 • Kåpan Tjänste ansöker du om på Kåpan Tjänstepensions webbplats. Du kan ta ut Kåpan Tjänste livet ut eller under en period på minst 5 år. Om du inte ansöker betalas den ut automatiskt livet ut när du fyller 72 år.
 • Den valbara delen ansöker du om hos den försäkringsgivare du valt. Du kan ta ut den valbara delen livet ut eller under en period på minst 10 år.
 • Kåpan Flex ansöker du om på Kåpan Tjänstepensions webbplats. Du kan ta ut Kåpan Flex livet ut eller under en period på minst 1 år. Om du inte ansöker betalas den ut automatiskt livet ut när du fyller 72 år.

Kan jag ändra mig efter att min tjänstepension har börjat betalas ut?

Nej, det kan du normalt inte. I vissa fall kan du ändra dig och stoppa din utbetalning. Då måste du höra av dig direkt efter att du fått din första utbetalning och betala tillbaka de pengar som du fått.

Jag har hört att man ska arbeta till 62 år och 1 månad – stämmer det?

Det stämmer inte för dig som är statligt anställd. Gränsen gäller för den som är privatanställd med tjänstepension enligt avtalet ITP 2.

Kan jag jobba statligt och ta ut tjänstepension samtidigt?

Om du har en förmånsbestämd del måste du sluta din anställning för att ta ut din tjänstepension. För de andra delarna som du kan ha från tjänstepensionen från statlig anställning kan du börja ta ut dem och samtidigt jobba.

Till vilket bankonto betalas mina pengar ut?

Eftersom vi på SPV inte har några kontouppgifter skickar vi pengarna till Swedbank som betalar ut dem till rätt bankkonto. Det innebär att du måste anmäla till Swedbank vilket bankkonto och vilken bank du vill ha in dina pengar till. Du måste vara kontohavare eller medkontohavare på det konto du anmäler.

Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats

Vilket datum betalas min tjänstepension ut?

För dig som är född dag 1–15 i månaden betalar vi ut din tjänstepension den 18:e varje månad. Om du är född dag 16–31 i månaden betalar vi ut din tjänstepension den 19:e varje månad. Delpension betalar vi alltid ut den 25:e varje månad.

 • Om datum för utbetalning är en lördag betalar vi ut pengarna på fredag
 • Om datum för utbetalning är en söndag betalar vi ut pengarna på måndag.

Jag har fått kvarskatt – varför drar ni för lite skatt på min tjänstepension?

Om du får pension eller lön från flera olika ställen kan du få kvarskatt om skatteavdragen på dina inkomster totalt blivit för låga.

För att undvika kvarskatt kan du be den som betalar ut mest pengar till dig att göra ett extra skatteavdrag. Om vi på SPV är den som betalar ut mest kan du höja ditt skatteavdrag. Du kan göra det på två olika sätt:

 • Logga in på Mina sidor och fyll i formuläret för att höja skatteavdrag på Dina utbetalningar.
  Logga in på Mina sidor
 • Ring till vår kundservice på 020-65 00 65 och tala om hur mycket skatt du vill att vi ska dra (procent per månad).

Du kan också kontakta Skatteupplysningen om du har frågor om ditt skatteavdrag. Du når dem på 0771- 567 567.

Hur mycket skatt drar ni på min tjänstepension?

Vi drar skatt med 30 procent. Om pensionen från SPV är din största inkomst kan vi dra skatt enligt aktuell skattetabell. Om vi har fått ett beslut från Skatteverket drar vi skatt enligt det beslutet. Du kan själv räkna ut hur mycket skatt du ska betala på Skatteverkets webbplats.

Räkna ut din skatt (Skatteverkets webbplats)

Du kan kontakta Skatteupplysningen om du har frågor om ditt skatteavdrag. Du når dem på 0771- 567 567.

Om SPV är den som betalar ut mest kan du begära att vi höjer ditt skatteavdrag. Du kan göra det på två olika sätt:

 • Logga in på Mina sidor och fyll i formuläret för att höja skatteavdrag på Dina utbetalningar.
  Logga in på Mina sidor
 • Ring till vår kundservice på 020-65 00 65 och tala om hur mycket skatt du vill att vi ska dra (procent per månad).

Vill du att vi drar mindre i skatt måste vi få ett beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) från Skatteverket. Det ansöker du om hos Skatteverket.

Ansök om jämkning hos Skatteverket

Kan jag få ett aktuellt besked om hur mycket jag får per månad?

Du kan själv skriva ut ett besked om aktuell utbetalning. Det gör du genom att logga in på Mina sidor och gå in på Dina utbetalningar.

Logga in på Mina sidor

Jag har flyttat – måste jag ändra min adress hos er?

Nej, vi hämtar alltid aktuell adress från Skatteverket.

Om du flyttar utomlands ska du anmäla din nya adress till Skatteverket. Mer information om hur du gör det finns på Skatteverkets webbplats.

Skatteverkets webbplats

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL