Slutat före 2003

Om du slutat din statliga anställning före 2003 finns din intjänade tjänstepension kvar hos oss på SPV och eventuellt hos Kåpan Tjänstepension.

Du som slutade din anställning 1992–2002

Mellan 1992 och 2002 gällde tjänstepensionsavtalet PA-91. Du som slutade din statliga anställning under den perioden kan ha rätt till tjänstepension i form av livränta och Kåpan Tjänste.

Rätt till tjänstepension i form av livränta

Du kan ha rätt till livränta om du varit statligt anställd i mer än tre år efter att du fyllde 28 år. Storleken på livräntan bestäms av den lön (pensionsunderlag) du hade och din tjänstetid.

Förenklat är pensionsunderlaget medelvärdet av dina fem sista årslöner som statligt anställd. Det innebär till exempel att om du slutade din anställning i juni 2001 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 1996–2000.

Värdesäkring av livränta

Livräntan värdesäkras genom att den knyts till prisbasbeloppet och därmed följer prisutvecklingen. Normalt värdesäkras livräntan från att den börjar betalas ut, det vill säga vid 65 år. Värdesäkring sker från att den betalas ut vid 65 år utan att du behöver göra något. Vissa personer som uppfyller särskilda villkor har möjlighet till värdesäkring av sin livränta under tid före 65 år.

Om värdesäkring av livränta

Ansöka om utbetalning av livränta

Du måste själv ansöka om utbetalning av livränta. Livräntan betalas ut från 65 år och livet ut.

Logga in på Mina sidor för att ansöka

Rätt till Kåpan Tjänste

Du som slutade din statliga anställning mellan 1992 och 2002 kan ha rätt till Kåpan Tjänste. Den delen finns i så fall hos Kåpan Tjänstepension. Logga in på kapan.se för att se och ansöka om Kåpan Tjänste.

Du som slutade din anställning före 1992

Före 1992 gällde tjänstepensionsavtalet PA-SPR. Du som slutade din statliga anställning före 1992 kan ha rätt till tjänstepension i form av livränta om du varit statligt anställd i minst tre år efter du fyllt 28 år. Storleken på livräntan bestäms av den lön (löneunderlag) du hade och din tjänstetid.

Löneunderlaget är din månadslön i december året innan du slutade din anställning.

Värdesäkring av livränta

Livräntan värdesäkras genom att den knyts till prisbasbeloppet och därmed följer prisutvecklingen. Normalt värdesäkras livräntan från att den börjar betalas ut, det vill säga vid 65 år. Värdesäkring sker från att den betalas ut vid 65 år utan att du behöver göra något. Vissa personer som uppfyller särskilda villkor har möjlighet till värdesäkring av sin livränta under tid före 65 år.

Om värdesäkring av livränta

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL