Fakturor

Du som arbetsgivare får olika fakturor från oss som ska betalas till olika konton beroende på vad fakturan gäller.

Tabell som visar fakturor för premier och avgifter, när de skickas och vilket konto de betalas till
Vad fakturan gäller Tidpunkt när fakturan skickas från oss Konto som fakturan betalas till

Premiebestämda pensioner

Enligt leveransplan, i slutet av varje månad  381-5677

Förmånsbestämda pensioner

I slutet av varje månad, men senast den 4 följande månad 756-8108

Direktdebiterade pensioner

Senast den 7 varje månad Myndigheter:
461-4129
Övriga arbetsgivare:
461-4152
Administrationsavgift för direktdebiterade pensioner Senast december 756-8124
Administrationsavgift för den valbara delen  Mars  756-8124
Premiebefrielse för den valbara delen och Kåpan Tjänste (kreditfaktura)  April/maj
Avgift till partsrådet och trygghetsstiftelsen December 482 09 02-7
(Trygghetsstiftelsen)
Avstämning Kåpan PA-91 Februari/mars 756-8215
Engångspremier I särskilda fall 461-4129

Premiebestämda pensioner

Fakturan innehåller premier för både Avdelning 1 och 2 samt extra inbetalningar till de anställdas tjänstepension.

Faktura för premiebestämda pensioner

Förmånsbestämda pensioner

Fakturan gäller föregående månads premiekostnader för den förmånsbestämda ålderspensionen och ersättningarna som ingår i de statliga avtalsföräkringarna.

Faktura för förmånsbestämda pensioner

Direktdebiterade pensioner

Direktdebiterade pensioner är belopp vi debiterar dig samma månad som pensionen betalas ut och som du finansierar genom skuldföring. Det är till exempel pensionsersättningar och delpensioner.

Faktura för direktdebiterade pensioner

Administrationsavgift för direktdebiterade pensioner

Du som får fakturan för direktdebiterade pensioner ska dessutom betala en administrationsavgift. Det får du på en separat faktura.

Administrationsavgift för direktdebiterade pensioner

Administrativ avgift för den valbara delen

I mars varje år skickar vi ut en faktura med en årlig administrativ avgift. Det är en avgift du som arbetsgivare ska betala för att vi administrerar de anställdas valbara del.

Administrativ avgift för den valbara delen

Avgift till Partsrådet och Trygghetsstiftelsen

Vi skickar ett OCR-underlag till dig innan årets början. Under våren gör vi också en avstämning mot föregående års avgifter.

Avgift till partsrådet och trygghetsstiftelsen 

Engångspremier

Vissa ersättningar finansieras genom en engångspremie istället för löpande premier. Det kan till exempel vara särskild pensionsersättning.

Engångspremier

Autogiro

Att betala via autogiro underlättar både för dig och för oss. Vi kan erbjuda autogirobetalning på två olika fakturor för den som gäller premiebestämda pensioner och för den som gäller direktdebiterade pensioner.

Anmäl autogiro

Premiebefrielse för den valbara delen och Kåpan Tjänste

Premiebefrielse innebär att du som arbetsgivare får tillbaka pengar för anställda som har varit sjuka i mer än 90 dagar eller haft delpension.

Premiebefrielse för den valbara delen och Kåpan Tjänste

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL