Faktura för premiebestämda pensioner

En gång i månaden får du fakturan för premiebestämda pensioner. På fakturan hittar du premier för både Avdelning 1 och Avdelning 2.

Vad fakturan gäller

På fakturan ser du alla premiebestämda delar. Det är en samlad faktura med uppgifter både för Avdelning 1 och Avdelning 2 och dessutom eventuella extra inbetalningar till de anställdas tjänstepension.

Varje anställd har två eller tre premiebestämda delar beroende på när den anställda är född.

  • Anställda födda före 1988 tillhör generellt Avdelning 2. Delarna på fakturan kallas Individuell ålderspension, Kompletterande ålderspension och Ålderspension Flex.
  • Anställda födda 1988 eller senare tillhör generellt Avdelning 1. Delarna på fakturan kallas Ålderspension valbar, Ålderspension obligatorisk och Ålderspension Flex.

Vi använder oftast andra namn på delarna

När vi informerar dina anställda och i många fall även i informationen till dig som arbetsgivare, har de premiebestämda delarna andra namn än de du ser på fakturan. Då pratar vi istället om var pengarna placeras. Det är också de namnen de anställda möter på till exempel minpension.se och som de sedan tar ut.

Namn på delarna, var pengarna hamnar och hur mycket som betalas in
På fakturan står det Pengarna placeras i Så mycket betalas in
Ålderspension valbar Avd 1 Den valbara delen 2,5 procent av lön upp till 47 625 kronor i månaden (2024). 20 procent på lön från 47 626 kronor.
Ålderspension obligatorisk Avd 1 Kåpan Tjänste 2 procent av lön upp till 47 625 kronor i månaden (2024). 10 procent på lön från 47 626 kronor.
Ålderspension flex Avd 1 Kåpan Flex 1,5 procent av lönen
Individuell ålderspension Avd 2 Den valbara delen 2,5 procent av lönen
Kompletterande ålderspension Avd 2 Kåpan Tjänste 2 procent av lönen
Ålderspension flex Avd 2 Kåpan Flex 0,5 eller 1,5 procent av lönen

Extra inbetalningar

Det är möjligt att sätta av ytterligare pengar till de anställdas tjänstepension. Det gör du som arbetsgivare enligt lokala kollektivavtal eller enskilda överenskommelser. Enskilda överenskommelser kallas ibland för löneväxling.

Inbetalningarna ser du på separata rader på fakturan, även de delas upp beroende på vilken avdelning de anställda tillhör. Pengarna placeras olika beroende på om du tecknar lokalt kollektivavtal eller en enskild överenskommelse med den anställda.

Pengarna har tidigare placerats i Kåpan Extra, men nu finns möjlighet till överenskommelser där pengarna placeras i Kåpan Extra, Kåpan Flex eller den valbara delen.

Extra inbetalningar
På fakturan står det Överenskommelse enligt Pengarna placeras i
Extra valbar Avd 1 Enskild överenskommelse Den valbara delen
Extra obligatorisk Avd 1 Lokalt kollektivavtal Kåpan Flex  
Extra valbar Avd 2 Enskild överenskommelse Den valbara delen
Extra obligatorisk Avd 2 Lokalt kollektivavtal Kåpan Extra

Premierna för premiebestämd pension

Underlag för fakturan

Fakturan baseras på de uppgifter om varje anställd som du som arbetsgivare skickat in till oss.

I huvudsak är det de premiebelopp som du har rapporterat in som vi fakturerar. Men det kan också vara premier som vi på SPV har räknat fram. För att underlätta för dig som arbetsgivare har vi uppdraget att räkna fram premier som tillkommer då en anställd har två eller flera anställningar under en och samma månad. Det blir aktuellt när den anställdas ihopslagna pensionsgrundande månadslön överstiger en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp. När vi gör dessa beräkningar utgår vi från de löner du som arbetsgivare har rapporterat in.

Fakturan innehåller inte premier för anställda som avvisas vid inrapporteringen till oss. Vi rättar avvisade uppgifter i samråd med dig innan nästa månads rapportering. Du kan också behöva göra en rättning i ert lönesystemet. Premiebestämda premier för de avvisade personerna debiteras på nästa månads faktura. 

Betala till bankgiro

Fakturan ska du betala senast angiven förfallodag till bankgiro 381-5677. Glöm inte att ange OCR-numret som står på fakturan. Det är kort betalningstid på fakturan eftersom pengarna ska vidare till försäkringsgivaren. I leveransplanen för anställningsuppgifter kan du se vilket datum (olika varje månad) denna faktura ska vara betald.

Leveransplan för anställningsuppgifter

Autogiro - underlättar för både dig och oss

För att betala fakturan kan du använda autogiro. Att betala via autogiro underlättar både för dig och för oss.

Om autogiro och om hur du gör för att ansöka

Ingen fakturaspecifikation till fakturan

Det finns ingen särskild fakturaspecifikation till fakturan.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL