Faktura för direktdebiterade pensioner

En gång i månaden får du fakturan för direktdebiterade pensioner. Den innehåller pensioner som du som arbetsgivare finansierar genom skuldföring, till exempel pensionsersättningar och delpensioner.

De flesta pensioner vi betalar ut finansieras genom att du som arbetsgivare betalar in premier. Undantaget är pensionsersättningar enligt avtal om omställning och delpensioner enligt delpensionsavtalet som du istället skuldför och som därmed ska redovisas i din balansräkning. Det belopp vi betalar ut i form av pension debiterar vi dig samma månad, därav namnet direktdebiterade pensioner.

Det finns också några arbetsgivare, främst affärsverk, som skuldför andra tjänstepensioner.

Skuldberäkning och bokföring

Vad fakturan gäller

Fakturan motsvarar det belopp som vi betalar ut i form av till exempel pensionsersättning eller delpension. Om vi gör retroaktiva utbetalningar ingår det också i fakturan.

För myndigheter ingår särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) i det fakturerade beloppet. Övriga arbetsgivare hanterar SLP:n själva.

Betala till bankgiro

Som arbetsgivare på en myndighet betalar du till bankgiro 461-4129. Övriga arbetsgivare betalar till bankgiro 461-4152.

Fakturaspecifikationer

Till fakturan för direktdebiterade pensioner finns en fakturaspecifikation.

Fakturaspecifikationen visar vilka individer som fått utbetalningar i form av bland annat delpension eller pensionsersättning. Premiekostnaden redovisas per person och fördelat på de olika premietyperna. Om vi gör retroaktiva utbetalningar visas det också i specifikationen. Under rubriken Från och Till kan du se när personen hade förmånen.

Hämta fakturaspecifikationer

Fakturaspecifikationerna hämtar du genom att logga in till självbetjäningstjänsterna för arbetsgivare.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL