Faktura för förmånsbestämda pensioner

Du får fakturan för de förmånsbestämda pensionerna en gång i månaden. Den innehåller den förmånsbestämda ålderspensionen och ersättningarna som ingår i de statliga avtalsförsäkringarna.

Vad fakturan gäller

Fakturan gäller föregående månads premiekostnader för den förmånsbestämda ålderspensionen och ersättningarna som ingår i de statliga avtalsförsäkringarna. Eftersom anställningsuppgifter kan ändras i efterhand kan fakturan även gälla premier för tidigare månader.

Vad som påverkar premierna för de förmånsbestämda pensionerna och vad de olika premietyperna finansierar 

Underlag för beräkning

Beräkningen av premierna baseras på de anställningsuppgifter som du som arbetsgivare rapporterar till oss kring den 20:e varje månad.

Betala till bankgiro

Fakturan ska du betala till oss senast den sista bankdagen i månaden till bankgiro 756-8108.

Fakturaspecifikationer

Till fakturan finns specifikationer på faktureringsgrupper, arbetsgivare och individer.

Fakturaspecifikationerna

Hämta fakturaspecifikationer

Fakturaspecifikationerna hämtar du genom att logga in på självbetjäningstjänsterna för arbetsgivare.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL