Administrationsavgift för direktdebiterade pensioner

Du som får fakturan för direktdebiterade pensioner ska dessutom betala en administrationsavgift. Den får du på en separat faktura.

Vad fakturan gäller

Fakturan gäller en administrationsavgift som ska täcka administrationskostnaderna för hanteringen av personer som får en pension. I den avgiften ingår även ett visst antal skuldberäkningar per år.

För dig som bara har anställda som får pensionsersättningar och delpensioner fakturerar vi administrationsavgiften i december.

För dig som skuldför åtaganden för tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalen PA-91 eller PA 03 skickar vi fakturan efter att regeringen har fastställt administrationsavgiften, vilket vanligtvis sker på hösten.

Betala till bankgiro

Fakturan ska du betala till oss till bankgiro 756-8124.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL