Om du inte är nöjd – andra än statligt anställda

Om du inte är nöjd med beslutet du har fått från oss kan du begära att vi ändrar det. Du kan också vända dig till domstol för att få beslutet prövat.

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som

 • varit anställd hos en arbetsgivare som inte är statlig.
 • omfattas av förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning (PISA-förordningen). Det gäller bland annat dig som har arbetat på en teater-, dans- eller musikinstitution.
 • har statlig personlig pensionsrätt.
 • har fått beslut om efterlevandepension efter en person som tillhörde någon av grupperna här ovanför.

Beslutet kan ändras av oss

Om du inte är nöjd med beslutet kan du begära att vi ändrar det.

Så här gör du om du vill att vi ändrar beslutet

Skriv till oss och berätta

 • vilket beslut som du vill ska ändras
 • hur du vill att beslutet ska ändras
 • varför du vill att beslutet ska ändras.

Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Du skickar in din begäran om ändring via formuläret nedan eller till SPV, 851 90 Sundsvall.

Skicka din begäran om ändring genom att använda vårt formulär.

Skicka ett mejl till oss

Beslutet kan prövas av domstol

Om du inte är nöjd med beslutet från oss kan det prövas av domstol.

Du som varit anställd hos en arbetsgivare som inte är statlig

Du som varit anställd hos en arbetsgivare som inte var statlig kan ändå ha fått ett beslut om statlig tjänstepension. Då kan du få beslutet prövat genom att stämma SPV i tingsrätten. Det gäller om du har varit anställd hos någon av de arbetsgivare som finns i dokumentet Lista över arbetsgivare.

Lista över arbetsgivare som inte var statliga

 • Allmän försäkringskassa t.o.m. 2004-12-31
 • Chalmers tekniska högskola AB 
 • Ericastiftelsen
 • Hjälpmedelsinstitutet
 • Högskolan i Jönköping
 • Kungliga Akademien för de fria konsterna
 • Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
 • LFV Holding AB
 • Linköpings universitet Holding AB
 • NUAC HB
 • Stiftelsen Àjtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
 • Stiftelsen Allmänna Barnhuset
 • Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
 • Stiftelsen Dansmuseifonden
 • Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
 • Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess bolag
 • Stiftelsen Nordiska museet
 • Stiftelsen Skansen
 • Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
 • Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
 • Stiftelsen Tekniska museet
 • Stiftelsen Thielska galleriet
 • Stiftelsen WHO
 • Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
 • Swedesurvey AB
 • Svenska språknämnden t.o.m. 2006-06-30
 • Sveriges civilförsvarsförbund
 • Sveriges export- och investeringsråd
 • Svevia AB (t.o.m. 2013-09-30)
 • Univa AB

Så här gör du som varit anställd hos en arbetsgivare som inte är statlig

 • Du lämnar in en ansökan om stämning mot SPV till tingsrätten i Sundsvall.
 • Processen i domstol kan innebära kostnader för dig.

Du som har omfattats av PISA-förordningen

Du som har omfattats av förordningen om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning, kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Härnösand. Förordningen kallas PISA-förordningen.

Förordningen om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning på riksdagens webbplats.

Så här gör du om du har omfattats av PISA-förordningen

 • Du skickar ditt överklagande till oss på SPV. Överklagandet behöver ha kommit in till oss inom tre veckor efter att du har fått beslutet.
 • Det är SPV som skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter en kontroll om ditt överklagande har kommit in i rätt tid.
 • Processen i domstol innebär inga kostnader för dig.

Information om hur du överklagar myndighetsbeslut på Sveriges Domstolars webbplats

Du som har statlig personlig pensionsrätt

Du som har statlig personlig pensionsrätt kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten i Härnösand. Personlig pensionsrätt har du om det finns ett regeringsbeslut eller ett beslut från oss att du har rätt till statlig tjänstepension enligt förordningen om tjänstepension och tjänstegruppliv för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

Förordningen om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning på riksdagens webbplats

Så här gör du om du har statlig personlig pensionsrätt

 • Du skickar ditt överklagande till oss på SPV. Överklagandet behöver ha kommit in till oss inom tre veckor efter att du har fått beslutet.
 • Det är SPV som skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter en kontroll om ditt överklagande har kommit in i rätt tid.
 • Processen i domstol innebär inga kostnader för dig.

Information om hur du överklagar myndighetsbeslut på Sveriges Domstolars webbplats

Du som har fått beslut om efterlevandepension

Du som har fått beslut om efterlevandepension efter en person som tillhörde någon av grupperna här ovanför kan också vända dig till domstol. Vilken domstol som kan pröva beslutet beror bland annat på den avlidnes anställning. Du gör på det sätt som vi har beskrivit under respektive grupp här ovanför.

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på 020-51 50 40 eller genom att skicka ett mejl till oss.

Skicka ett mejl till oss

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL