Ändra eller ta bort tidigare levererade övriga löneuppgifter – krav 50.120

Krav

Ändring av tidigare levererade övriga löneuppgifter.

Om ändring av tidigare levererade löneuppgifter är nödvändig ska det utföras enligt instruktion i vägledning.

Fördjupad beskrivning

Det kan finnas behov av att ändra övriga löneuppgifter som redan rapporterats till SPV, exempelvis i följande situationer:

  • Du som arbetsgivare har missat att rapportera pensionsgrundande löneuppgift som redan är utbetald tidigare månad.
  • Du har rapporterat in ett felaktigt belopp för övrig löneuppgift som betalats ut tidigare månad. Exempelvis att ett lönetillägg som inte ska vara pensionsgrundande rapporterades felaktigt till SPV när det betalades ut. Eller en naturaförmån som aldrig skulle ha betalats ut.
  • Du har rapporterat felaktigt värde i fältet månad för tidigare rapporterad löneuppgift.

Exempel

Korrigering av för hög inrapporterad övrig löneuppgift

Rapportera mellanskillnaden av tidigare felaktigt rapporterad löneuppgift och månadens löneuppgift

Hantering av lönetillägg när en hel anställning ska tas bort 

Ändring av felaktigt rapporterad uppgift i fältet månad


Exempel – Korrigering av för hög inrapporterad övrig löneuppgift

Kajsa har fått en utbetalning av lönetillägg på 1 000 kronor i december 2022. Du som är Kajsas statliga arbetsgivare rapporterade 1 000 kronor i december månadsfil till SPV enligt nedan.

Tabellen visar hur löneuppgifter ska levereras
Leveransmånad Månad Lönetillägg
2022-12 2022-12 1 000

 

I januari visar det sig att lönetillägget skulle vara 900 kronor för december månad. Under januari har inga andra lönetillägg utbetalats. Du rättar till misstaget genom att rapportera ett negativt lönetillägg på 100 kronor i januari månadsfil enligt nedan.

Tabellen visar hur löneuppgifter ska levereras
Leveransmånad Månad Lönetillägg
2023-01 2023-01 -100

Exempel – Rapportera mellanskillnaden av tidigare felaktigt rapporterad löneuppgift och månadens löneuppgift.

Monica är anställd hos Länsstyrelsen i Skåne. I september 2022 får Monica ett pensionsgrundande lönetillägg på 1 437 kronor utbetalt. Samtidigt får hon naturaförmån på 1 500 kronor utbetald.

Länsstyrelsen i Skåne har rapporterat lönetilläggen och naturaförmånen i septembers månadsfil till SPV enligt nedan.

Tabellen visar hur löneuppgifter ska levereras i september
Leveransmånad Månad Lönetillägg Naturaförmån
2022-09 2022-09 1 437 1 500

 

Men visar det sig att det inte skulle ha betalats ut någon naturaförmån i september till Monica så det måste korrigeras i novemberfilen.

I november får Monica ett pensionsgrundande lönetillägg på 1 508 kronor utbetalt. Hon får också naturaförmån på 1 700 kronor utbetalat.

Du som arbetsgivare kan bara rapportera ett värde per löneuppgift och månad i samma månadsfil. Därför behöver du räkna fram mellanskillnaden för den felaktigt rapporterade naturaförmånen i september och den naturaförmån som ska rapporteras i november.

1700 kronor (novembers naturaförmån) – 1500 kronor (den felaktiga i september som ska tas tillbaka) = 200 kronor. 

I november månadsfil rapporterar du därför enligt nedan.

Tabellen visar hur löneuppgifter ska levereras i november
Leveransmånad Månad Lönetillägg Naturaförmån
2022-11 2022-11 1 508 200

Exempel – Hantering av lönetillägg när en hel anställning ska tas bort 

Du som arbetsgivare har rapporterat in anställningsperioder med underliggande  lönetillägg i några månader för Sixten i ett anställningsnummer i månadsfilerna till SPV och de har uppdaterats i SPV:s system enligt nedan tabell.

Tabellen visar hur löneuppgifter har levererats
Leveransmånad Månad Lönetillägg Naturaförmån
2022-05 2022-05 1 500 3 000
2022-06 2022-06 700  
2022-07 2022-07 950 2 000
2022-08 2022-08 2 300  

 

I september upptäcker du som arbetsgivare att anställningen har rapporterats felaktigt av någon anledning exempelvis att

  • Sixtens anställning aldrig skulle vara pensionsgrundande enligt PA 16.
  • Sixtens anställning rapporterats in som en dubblett med ett annat anställningsnummer
  • Det personnummer man har angett för Sixten är felaktigt.

När en anställning rapporterats felaktigt, och ska tas bort behöver den makuleras i sin helhet men för att kunna göra det behöver du även nollställa övriga löneuppgifter som rapporterats.

Det gör du genom att rapportera negativa totalsummor som motsvarar respektive löneuppgift. I nästa månadsfil rapporterar du enligt nedan för att nollställa övriga löneuppgifter för Sixten.

Tabellen visar hur löneuppgifter ska levereras
Leveransmånad Månad Lönetillägg Naturaförmån
2022-09 2022-09 - 5 450 - 5 000

Exempel – Ändring av felaktigt rapporterad uppgift i fältet månad

I april 2022 tjänade Anton in till ett pensionsgrundande lönetillägg på 1100 kronor som betalades ut i maj och rapporterades av arbetsgivaren i maj till SPV enligt nedan.

Tabellen visar hur löneuppgifter ska levereras
Leveransmånad Månad Lönetillägg
2022-05 2022-04 1 100

 

Den månad som lönetillägg betalas ut ska anges i fältet månad.

I juni upptäcker du som arbetsgivare att fel värde angavs i fältet månad när maj månadsfil rapporterades till SPV. Du rättar felet i juni månadsfil genom följande rapportering.

Tabellen visar hur löneuppgifter ska levereras
Leveransmånad Månad Lönetillägg
2022-06 2022-04 -1 100
2022-06 2022-05 1 100

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL