Pensionsgrundande kombinationstjänstarvoden – krav 50.110

Krav

50.110
Värdet i fältet <Kombinationstjanstsarvode> ska vara summan av de kombinationstjänstearvoden som är pensionsgrundande enligt PA 16, Avdelning 2, 4 kap. 1 §, punkt 4. Uppgiften ska levereras oavsett avdelningstillhörighet.

50.110a
<Kombinationstjanstsarvode> ska endast rapporteras för arbetstagare med <Anstallningskategori> V.

Fördjupad beskrivning

Det är bara universitet och högskolor som kan ha anställda med rätt till pensionsgrundande kombinationstjänstarvode.

Meddela oss om ni nyligen skrivit lokalt kollektivavtal om kombinationstjänstarvoden

Du som är representant för ett universitet eller en högskola måste meddela till oss när ni har slutit lokalt kollektivavtal om att arvoden för kombinationstjänstgöring vid kommunalt undervisningssjukhus ska vara pensionsgrundande i den statliga anställningen. Innan du har meddelat det till oss kan du inte rapportera anställda med anställningskategori V och kombinationstjänstarvode till oss. 

Meddela oss via vårt mejlformulär. I formuläret väljer du området Anställningsuppgifter. I meddelandetexten är det bra att det tydligt framgår att det handlar om nytt kollektivavtal gällande kombinationstjänster. Bifoga en kopia på det lokala kollektivavtalet.

Till mejlformuläret

Du rapporterar sedan arvodet som betalats ut enligt kommunala avlöningsbestämmelser i månadsfil till oss på SPV. Summan av utbetalda kombinationstjänstarvoden anges i fältet kombinationstjänstsarvode. I fältet månad anges det år och månad som summan betalas ut.

Rapportera kombinationstjänstarvode oavsett avdelningstillhörighet

Eftersom uppgift om kombinationstjänstarvoden ligger till grund för beräkning av alla de förmånsbestämda delarna i PA 16, behöver arvodet även rapporteras för anställda med kombinationstjänst i Avdelning 1.

Läs mer om pensionsgrundande kombinationstjänstarvode i PA 16, Avdelning 2, 4 kap. 1 §, punkt 4.

Pensionsavtal PA 16 på Arbetsgivarverkets webbplats

Läs mer i överföringskraven om anställningskategori för anställda med kombinationstjänst i kravbilaga 30.80, anställningskategori V.

Överföringskrav tjänstepensionsavtalet PA 16 version 3.0 (excel, nytt fönster)

Exempel

Rapportering av lönetillägg och kombinationstjänstarvode


Exempel – Rapportering av lönetillägg och kombinationstjänstarvode

Kalle arbetar som lärare vid ett universitet. Tjänsten är fast förenad med kliniska arbetsuppgifter vid ett kommunalt undervisningssjukhus. 

I mars betalar det kommunala undervisningssjukhuset ut ett kombinationstjänstarvode på 25 000 kr till Kalle, enligt kommunala avlöningsbestämmelser. Universitetet som Kalle jobbar åt har slutit lokalt kollektivavtal enligt delegeringsbeslut av Arbetsgivarverket med innebörd att sådant arvode är pensionsgrundande i en persons anställning hos universitetet.

Uppgiften om kombinationstjänstarvodet kommer till det universitetets kännedom i början av april.

I april betalar universitetet ut ett pensionsgrundande lönetillägg  på 1 750 kr till Kalle.

Universitetet rapporterar båda beloppen i april månadsfil till SPV enligt nedan.

Tabellen visar hur löneuppgifter ska levereras
Leveransmånad Månad Lönetillägg Kombinationstjänstarvode
2022-04 2022-03   25 000
2022-04 2022-04 1 750  

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL