Premier avdelning 1

I avsnittet Premier avdelning 1 i kravspecifikationen i överföringskraven finns krav på hur du ska rapportera in uppgifter om avsättningar till premiebestämd pension. Här finns också kraven kring hur du ska rapportera eventuella extra avsättningar för den som tillhör Avdelning 1.

Uppgifter som rapporteras i avsnitt 65 Premier avdelning 1

Uppgift XML-tagg
Belopp till den valbara delen på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp <BeloppValbarMax>
Belopp till den valbara delen på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp <BeloppValbarOver>
Belopp till Kåpan Tjänste på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp <BeloppObligatoriskMax>
Belopp till Kåpan Tjänste på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp <BeloppObligatoriskOver>
Belopp tilll Kåpan Flex <BeloppFlex>
Belopp för extra inbetalning enligt lokalt kollektivavtal <BeloppExtraObligatorisk>
Belopp för extra inbetalning enligt enskild överenskommelse <BeloppExtraValbar>
Utbetald lön under 7,5 inkomstbasbelopp som är underlag för beräkning av BeloppValbarMax och BeloppObligatoriskMax <UtbetaldLon1Max>
Utbetald lön över 7,5 inkomstbasbelopp som är underlag för beräkning av BeloppValbarOver och BeloppObligatoriskOver <UtbetaldLon1Over>
Utbetald lön som är underlag för beräkning av BeloppFlex <UtbetaldLon2>
Månad som lönen betalades ut <UtbetalningsManad>
Månad som arbetstagaren tjänstgjorde <SamordningsManad>

 

Vad används uppgifterna till?

Anställningsperioder som omfattas av PA 16 Avdelning 1 ska rapporteras med en efterföljande premiepost enligt kraven i detta avsnitt. Uppgifterna används som underlag till premiebestämda tjänstepensioner. Premiebeloppen som rapporteras till oss ligger (tillsammans med uppgifter i avsnittet Premier för avdelning 2) till grund för vilka belopp som faktureras arbetsgivarna på fakturan som gäller premiebestämd pension.

Premiebelopp och utbetald lön

Premiebeloppen skickas vidare till de olika försäkringsgivarna för placering i försäkringar som utgör de anställdas premiebestämda pension.

Arbetsgivaren använder Utbetald lön 1 (både för max och över) till att räkna ut vilka belopp som ska rapporteras för den valbara delen och Kåpan Tjänste.

Utbetald lön 2 tas fram och användas av arbetsgivaren till att räkna ut vilket belopp som ska rapporteras för Kåpan Flex.

Extra premier

I premieposten ska också eventuella uppgifter om extra inbetalningar rapporteras enligt enskilda överenskommelser eller enligt lokala kollektivavtal. Även dessa belopp faktureras arbetsgivaren på fakturan för premiebestämd pension och skickas vidare till de olika försäkringsgivarna.

Samordningsmånad

Om en anställd har två olika anställningar samtidigt rapporteras olika belopp in till oss. Om den totalt utbetalda lönen en månad blir över en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp (44 375 kronor 2022), räknar vi på SPV fram och registrerar de premier för belopp valbar över och belopp obligatorisk över som den anställda har rätt till. Vi använder uppgiften om samordningsmånad för att hitta vilka anställningar som berörs.

Tabellen visar storleken på varje beloppstyp, hur det redovisas på fakturan för premiebestämd pension och var pengarna placeras.
Rapportering enligt överföringskraven Storlek på premien Redovisas på fakturan Pengarna placeras i
<BeloppValbarMax> 2,5 % av <UtbetaldLon1Max> Ålderspension valbar Den valbara delen
<BeloppValbarOver> 20 % av <UtbetaldLon1Over> Ålderspension valbar Den valbara delen
<BeloppObligatoriskMax> 2 % av <UtbetaldLon1Max> Ålderspension obligatorisk Kåpan Tjänste
<BeloppObligatoriskOver> 10 % av <UtbetaldLon1Over> Ålderspension obligatorisk Kåpan Tjänste
<BeloppFlex>

1,5 % av <UtbelaldLon2>

Ålderspension flex Kåpan Flex
<BeloppExtraValbar> Enligt enskild överenskommelse Extra valbar avdelning 1 Den valbara delen
<BeloppExtraObligatorisk> Enligt lokalt kollektivavtal Extra obligatorisk avdelning 1 Kåpan Flex

 

 

 

Läs överföringskraven

I överföringskraven finns exakta och fullständiga krav på vilka anställningsuppgifter du som arbetsgivare ska skicka till oss och hur du ska göra det.

Överföringskrav tjänstepensionsavtalet PA 16 version 3.0 (excel, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL