Premier avdelning 2

Avsnittet Premier avdelning 2 i kravspecifikationen i överföringskraven finns krav på hur du ska rapportera in uppgifter om avsättningar till premiebestämd pension. Här finns också kraven kring hur du ska rapportera eventuella extra avsättningar för den som tillhör Avdelning 2.

Uppgifter som rapporteras i avsnitt 60 Premier avdelning 2

Uppgift XML-tagg
Belopp till den valbara delen <BeloppIapen>
Belopp till Kåpan Tjänste <BeloppKapan>
Lön som är underlag för beräkning av den valbara delen och Kåpan Tjänste <Berakningsunderlag>
Belopp för extra inbetalning enligt lokalt kollektivavtal <BeloppExtraObligatorisk>
Belopp för extra inbetalning enligt enskild överenskommelse <BeloppExtraValbar>

 

Vad används uppgifterna till?

Anställningsperioder som omfattas av PA 16 Avdelning 2 ska rapporteras med en efterföljande premiepost enligt kraven i detta avsnitt. Premiebeloppen ligger (tillsammans med uppgifter i avsnittet Premier för avdelning 1) till grund för vad som faktureras arbetsgivarna på fakturan för premiebestämd pension.

Premiebelopp och beräkningsunderlag

Premiebeloppen skickas vidare till olika försäkringsgivare för placering i försäkringar som utgör de anställdas premiebestämda pension.

Beräkningsunderlaget tas fram av och används av arbetsgivaren till att räkna ut vilket belopp som ska rapporteras för den valbara delen och Kåpan Tjänste.

Det inrapporterade beräkningsunderlaget använder vi på SPV också till att räkna ut engångspremie för individuell ålderspension för anställda med pensionsålder 60 och 61. Dessa engångspremier faktureras på en separat faktura till de arbetsgivare som berörs.

Extra premier

I premieposten rapporteras också eventuella uppgifter om extra inbetalningar enligt enskilda överenskommelser eller enligt lokala kollektivavtal. Även dessa belopp faktureras arbetsgivaren på fakturan för premiebestämd pension och skickas vidare till de olika försäkringsgivarna.

Fakturan och placering av pengarna

Vad står det på fakturan och var placeras pengarna?
I rapporteringen På fakturan Placering
BeloppIapen Individuell ålderspension Den valbara delen 
BeloppKapan Kompletterande ålderspension Kåpan Tjänste
BeloppExtraObligatorisk (enligt lokalt kollektivavtal) Extra obligatorisk avdelning 2 Kåpan Extra
BeloppExtraValbar (enligt enskild överenskommelse) Extra valbar avdelning 2 Den valbara delen

 

Läs överföringskraven

I överföringskraven finns exakta och fullständiga krav på vilka anställningsuppgifter du som arbetsgivare ska skicka till oss och hur du ska göra det.

Överföringskrav tjänstepensionsavtalet PA 16 version 3.0 (excel, nytt fönster)

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL