När övrig löneuppgift ska rapporteras – krav 50.040 och 50.080

Krav

50.040
<Lonetillagg>, <Naturaforman> och <Kombinationstjanstsarvode> ska levereras den månad utbetalning sker.

50.080
Det år och den månad som <Lonetillagg>, <Naturaforman> eller <Kombinationstjanstsarvode> betalas ut ska anges i fältet <Manad>. Uppgiften är obligatorisk om löneuppgifter rapporteras.

Fördjupad beskrivning

Du som arbetsgivare ska rapportera övriga löneuppgifter (lönetillägg, naturaförmån och kombinationstjänstarvode) samma månad som utbetalningen sker. Här gäller alltså kontantprincipen.

Övriga löneuppgifter som betalas ut efter avslutad anställning ska också rapporteras. Även då gäller kontaktprincipen.

I fältet månad anger du alltid det år och den månad som utbetalningen sker eller har skett. 

Kombinationstjänstarvoden rapporteras med en månads eftersläpning

När det gäller utbetalning av kombinationstjänstarvoden för vissa anställda vid universitet eller högskola kommer det ofta till den statliga arbetsgivarens kännedom i efterhand. I dessa fall är det tillåtet att rapportera arvodet i nästkommande fil men i fältet månad anger du som arbetsgivare det år och den månad som utbetalningen utfördes. Du kan läsa mer om kombinationstjänstarvode i fördjupad vägledning till krav 50.110.

Pensionsgrundande kombinationstjänstarvoden  – krav 50.110

Exempel

Rapportering av lönetillägg efter avslutad anställning

Rapportering av lönetillägg och kombinationstjänstarvode

Rättning av löneuppgift som utbetalats men som inte rapporterats till SPV


Exempel – Rapportering av lönetillägg och kombinationstjänstarvode

Kalle arbetar som lärare vid ett universitet. Tjänsten är fast förenad med kliniska arbetsuppgifter vid ett kommunalt undervisningssjukhus. 

I mars betalar det kommunala undervisningssjukhuset ut ett kombinationstjänstarvode på 25 000 kr till Kalle, enligt kommunala avlöningsbestämmelser. Universitetet som Kalle jobbar åt har slutit lokalt kollektivavtal enligt delegeringsbeslut av Arbetsgivarverket med innebörd att sådant arvode är pensionsgrundande i en persons anställning hos universitetet.

Uppgiften om kombinationstjänstarvodet kommer till det universitetets kännedom i början av april.

I april betalar universitetet ut ett pensionsgrundande lönetillägg  på 1 750 kr till Kalle.

Universitetet rapporterar båda beloppen i april månadsfil till SPV enligt nedan.

Tabellen visar hur löneuppgifter ska levereras
Leveransmånad Månad Lönetillägg Kombinationstjänstarvode
2022-04 2022-03   25 000
2022-04 2022-04 1 750  

 

Exempel – Rapportering av lönetillägg efter avslutad anställning

Olof slutar sin anställning den 30 juni. I juli får Olof 2 300 kronor utbetalt. Utbetalningen avser summan av pensionsgrundande lönetillägg som tjänats in under juni månad. Även om anställningen i det här fallet är rapporterad som avslutad i juni ska lönetilläggen som betalas ut rapporteras till SPV.

Olofs statliga arbetsgivare rapporterar lönetilläggen i julis månadsfil till SPV enligt nedan.

Tabellen visar hur löneuppgifter ska levereras
Leveransmånad Månad Lönetillägg
2022-07 2022-07 2 300

Exempel – Rättning av löneuppgift som utbetalats men som inte rapporterats till SPV

I juli 2022 fick Aina ett pensionsgrundande lönetillägg på 2 300 kronor utbetalt men Ainas arbetsgivare missade att rapportera lönetillägget i juli till SPV.

I augusti ska Aina få ytterligare ett pensionsgrundande lönetillägg på 1 750 kronor utbetalt. Du som arbetsgivare upptäcker felet från juli månad och rättar felet genom att rapportera följande i månadsfilen för augusti till SPV.

Tabellen visar hur löneuppgifter ska levereras
Leveransmånad Månad Lönetillägg
2022-08 2022-07 2 300
2022-08 2022-08 1 750

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL