Ändring av en tidigare levererad anställningsperiod – krav 30.190 och 30.190.a

Krav

30.190
För att ändra en tidigare levererad period ska samtliga obligatoriska uppgifter för perioden levereras igen, inklusive de uppgifter som ska ändras.

Perioduppgifterna ska levereras med det <From> som gäller för förändringen.

30.190.a
Om det finns perioder efter en ändrad period, som ska vara kvar, ska dessa återrapporteras i samband med att ändringen levereras.

Fördjupad beskrivning

Det är möjligt att ändra uppgifter i en tidigare levererad anställningsperiod. Det är dock viktigt att du förstår förutsättningar och konsekvenser vid en sådan ändring.

Viktigt att återrapportera efterföljande perioder

Retroaktiva ändringar av anställningsperioder bygger på principen att samtliga perioder som tidsmässigt följer efter den period som ändras kommer att raderas. Alla efterföljande perioder måste därför återrapporteras om de fortfarande ska gälla (Krav 30.180.a/b).

Alla obligatoriska fält i periodposten måste ha ett värde – även om bara en uppgift ska ändras

Vid ändring av en tidigare levererad anställningsperiod måste periodposten uppfylla de krav som gäller. Det innebär att alla obligatoriska fält måste innehålla värden även fast det endast är en uppgift som ska ändras. 

Kan behöva justera tillhörande uppgifter i samband med ändring

När en anställningsperiod ändras kan även uppgifter som påverkas i underordnade avsnitt behöva justeras. Se avsnitt 40. Ledigheter, 50. Övriga löneuppgifter, 60. Premier Avdelning 2 och 65. Premier Avdelning 1.

Justera ledigheter

När en anställningsperiod ändras måste tillhörande ledighetsperioder ses över. Med tillhörande ledighetsperioder menas sådana som helt eller delvis ligger inom den period som ändras. Varje ledighetsperiod måste omfattas helt av en eller flera anställningsperioder även efter ändringen. Om nödvändiga justeringar inte görs på tillhörande ledighetsperiod/er kommer ändringen att avvisas med felkod DE073 – Ledigheten omfattas inte av en giltig anställningsperiod.

Om makulering av en ledighetsperiod

Justera övriga löneuppgifter

När en anställningsperiod ändras måste även eventuella lönetillägg, naturaförmån och kombinationstjänstarvode ses över. Om nödvändiga justeringar av övriga löneuppgifter inte görs kan ändringsposten komma att avvisas med felkod DE169 – Befintliga lönetillägg/naturaförmåner kräver en anställningsperiod för den månad uppgiften avser.

Om ändring av tidigare levererade övriga löneuppgifter

Justera premier

När en anställningsperiod ändras måste även hänsyn tas till om tidigare levererade premier påverkas av ändringen. Exempelvis om en anställningsperiod förkortas och det därefter saknas anställningsperioder för tid som det tidigare rapporterats premier för. 

Exempel


Exempel – Ändring av den senast rapporterade måndslönen

Det kan bli aktuellt att ändra något i en tidigare perioduppgift exempelvis månadslönen, omfattningen eller någon annan uppgift som inte rapporterats med rätt värden.

För att ändra dessa uppgifter skickas periodposten om på nytt med samma <Anställningsnummer> och <From> samt de övriga fälten i posten inklusive den uppgift som önskas ändras. 

Lönen 27 000 kr som tididigare har levererats för perioden 2021-10-01–2999-12-31 är fel. Den ska istället vara 28 000 kr.

Tabell över senast rapporterade lön
Anställningsnummer Anställningsperiod Lön rapporterad i <Manadslon>
1 2021-10-01 - 2999-12-31 27 000 kr
 
Tabell över rapport med ny lön
Anställningsnummer Anställningsperiod Lön rapporterad i <Manadslon>
1 2021-10-01 - 2999-12-31 28 000 kr

 

Ändringen innebär att tidigare rapporterad lön för den perioden ersätts med den nya löneuppgiften.

Exempel – Ändring av en månadslön före den senaste rapporterade anställningsperioden

Det kan bli aktuellt att ändra något i en perioduppgift längre bakåt i tiden exempelvis månadslönen, omfattningen eller någon annan uppgift som inte rapporterats med rätt värden.

För att ändra dessa uppgifter skickas periodposten om på nytt med samma <Anställningsnummer> och <From> samt de övriga fälten i posten inklusive den uppgift som önskas ändras. 

Observera att retroaktiva ändringar eller makuleringar av anställningsperioder bygger på principen att samtliga perioder, som tidsmässigt följer efter den genomförda ändringen eller makuleringen, raderas och måste återrapporteras om de fortfarande ska gälla. 

Lönen 27 000 kr som tidigare har levererats för perioden 2020-08-01–2021-09-30 är fel. Den ska istället vara 27 500 kr. Lönen 28 000 kr som tidigare har levererats för perioden 2021-10-01–2999-12-31 är korrekt.

I detta fall måste två poster skickas i samband med korrigeringen. En för den period som ska korrigeras och en för att återrapportera efterföljande period.

Tabell över tidigare rapport
Anställningsnummer Anställningsperiod Lön rapporterad i <Manadslon>
1 2020-08-01 - 2021-09-30 27 000 kr
1 2021-10-01 - 2999-12-31 28 000 kr
 
Tabell över korrigering av löneuppgift
Anställningsnummer Anställningsperiod Lön rapporterad i <Manadslon>
1 2020-08-01 - 2021-09-30 27 500 kr
1 2021-10-01 - 2999-12-31 28 000 kr

Exempel – Ny period som rapporteras med ett startdatum mitt i en tidigare rapporterad period ger automatiskt genererat slutdatum

En ny rapporterad anställningsperiod där startdatumet är mitt i en tidigare rapporterad period, stänger automatiskt den tidigare perioden. Slutdatum på den tidigare perioden sätts till dagen innan den nya periodens startdatum.

Det innebär exempelvis att arbetsgivaren inte behöver rapportera ett avslut på föregående period utan endast rapportera en ny period med nya uppgifter.

Ny fast lön på 30 000 kr gäller från den 1 april 2022.

Tabell över senaste rapport
Anställningsnummer Anställningsperiod Lön rapporterad i <Manadslon>
1 2021-10-01 - 2999-12-31 28 000 kr
 
Tabell över rapport av ny lön
Anställningsnummer Anställningsperiod Lön rapporterad i <Manadslon>
1 2022-04-01 - 2999-12-31 30 000 kr

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL