Makulering av en anställningsperiod – krav 30.180

Krav

Om uppgifterna om en tidigare levererad anställningsperiod ska tas bort, ska värdet JA anges i fältet <Makulerad>. Uppgiften är inte obligatorisk.

Fördjupad beskrivning

Det är möjligt att makulera tidigare levererade anställningsperioder. Det är dock viktigt att förstå förutsättningar och konsekvenser vid makuleringar.

Viktigt att återrapportera efterföljande perioder

Makuleringar av anställningsperioder bygger på principen att samtliga perioder som tidsmässigt följer efter den period som ska makuleras, kommer att raderas. Alla eventuella efterföljande perioder måste ni därför återrapportera om de fortfarande ska gälla.

Samma värden i makuleringsposten krävs

För att makulera en tidigare levererad period måste samtliga uppgifter i makuleringsposten innehålla samma värden som i den tidigare levererade perioden. I de fall uppgifterna inte överensstämmer avvisar vi makuleringsposten med felkod DE067 – Makulering av en anställningsperiod begärd, men motsvarande uppgifter finns inte registrerade sedan tidigare.

Den avvisade uppgiften måste då hanteras manuellt och rättas innan nästa månadsleverans.  För vissa arbetsgivare är det vi på SPV som rättar felen och i andra fall är det du som arbetsgivare som gör det. Om detta inte görs kommer nya uppgifter i kommande månadsleveranser avvisas med felkod DE086 – Uppgiften kan inte registreras då anställningen innehåller avvisade uppgifter från tidigare leverans som ännu inte åtgärdats.

Nödvändigt att justera tillhörande uppgifter i samband med makulering

För att en anställningsperiod ska kunna makuleras måste eventuella uppgifter som påverkas i underordnade avsnitt justeras. Se avsnitt 40. Ledigheter 50. Övriga löneuppgifter, 60. Premier Avdelning 2 och 65. Premier Avdelning 1 i kravspecifikationen i överföringskraven.

I de fall då underordnade uppgifter inte justeras korrekt i samband med makuleringen kommer makuleringsposten att avvisas med sambandsfel. Sambandsfelen måste hanteras manuellt och rättas innan nästa månadsleverans. För vissa arbetsgivare är det vi på SPV ser till att felen rättas och i andra fall är det arbetsgivaren själv som gör det.

Justera ledigheter

När en anställningsperiod makuleras måste tillhörande ledighetsperioder makuleras, alternativt kortas ner. Med tillhörande ledighetsperioder menas sådana som helt eller delvis ligger inom den period som makuleringen avser. Om tillhörande ledighetsperioder inte justeras kommer makuleringsposten att avvisas med felkod DE073 – Ledigheten omfattas inte av en giltig anställningsperiod.

Om ändring och makulering av ledighetsperioder under Ledigheter

Ledigheter behöver inte alltid justeras

Ledigheterna behöver inte kortas ned om nya anställningsperioder, som tidsmässigt täcker in nämnda ledighetsperioder, rapporteras vid samma tillfälle.

Justera övriga löneuppgifter

Vid makulering av anställningsperioder är det viktigt att tänkta på att löneuppgifter för lönetillägg, naturaförmån och kombinationstjänstarvode också ska tas bort om sådana finns under anställningsperioden. Om övriga löneuppgifter inte justeras kommer makuleringsposten att avvisas med felkod DE169 – Befintliga lönetillägg/naturaförmåner kräver en anställningsperiod för den månad uppgiften gäller.

Om ändra eller ta bort tidigare levererade övriga löneuppgifter - krav 50.120

Justera premier

Makulering av en anställning i sin helhet är inte möjlig utan att samtliga premier som gäller de premiebestämda pensionerna återtagits – nollats ut – för den anställning som ska makuleras. Du tar tillbaka premierna genom att rapportera ett negativt belopp så att slutsumman blir 0 kronor för respektive premiedel. Om du inte gör återtag av premier kommer makuleringsposten att avvisas med felkod DE171 – Makulering av en anställningsperiod kan inte registreras. En premie måste vara kopplad till en anställningsperiod.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL