Så här ansöker du

spv_se_huvudbilder_1280x720px_dags_for_pension_sa_har_ansoker_du.png

Du har flera delar i din tjänstepension. För att ta ut delarna behöver du ansöka om dem. Ingen av dina delar betalas ut automatiskt. Du behöver sluta din nuvarande statliga anställning månaden innan utbetalningen börjar.

Uttagsplanereraren hjälper dig när du ska ta ut

På minpension.se finns tjänsten Uttagsplaneraren. Den hjälper dig att skapa prognoser, testa olika uttagsplaner och slutligen ge dig en aktivitetslista för att komma ihåg att ansöka hos alla pensionsbolag.

Logga in på minPension.se och använd Uttagsplaneraren

Ansöka om den valbara delen

Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Du ansöker om den här delen hos den försäkringsgivare som förvaltar den. För de allra flesta finns pengarna i en traditionell försäkring hos Kåpan Tjänstepension som heter Kåpan Valbar. Tänk på att när dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig eller avbryta utbetalningen.

Om du har den valbara delen hos Kåpan Tjänstepension

Om du har dina pengar hos Kåpan Tjänstepension kan du planera och ansöka genom att logga in på Kåpans webbplats.

Se, planera och ansök på kapan.se

Om du har den valbara delen hos en annan försäkringsgivare

Om du har dina pengar hos en annan försäkringsgivare, ansöker du hos den försäkringsgivaren.

Genom att logga in på Mina sidor och titta på din valbara del kan du se hos vilka försäkringsgivare dina pengar finns.

Se vilken försäkringsgivare du valt genom att logga in på Mina sidor

Ansöka om Kåpan Tjänste

Du ansöker hos Kåpan Tjänstepension för att ta ut Kåpan Tjänste. Tänk på att när dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig eller avbryta utbetalningen.

Se, planera och ansök på Kåpans webbplats

Ansöka om Kåpan Flex

Du ansöker hos Kåpan Tjänstepension för att ta ut Kåpan Flex. Tänk på att när dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig eller avbryta utbetalningen.

Se, planera och ansök på Kåpans webbplats

Ansöka om den förmånsbestämda delen

Hur du ansöker beror på om du fortfarande är statligt anställd eller inte. Är du tidigare statligt anställd kan den här delen även kallas för fribrev eller livränta.

Du som fortfarande är statligt anställd

De allra flesta statligt anställda får ett brev från oss sju månader innan de fyller 60, 61 eller 65 år beroende på när de har rätt att ta ut den här delen. I det brevet informerar vi om hur du ska ansöka när det är dags.

Tänk på att ansöka helst tre månader innan utbetalning för att du ska få dina pengar i tid. Du får den förmånsbestämda delen utbetald tidigast från den månaden vi fått in ansökan. 

Gör så här för att ta ut din förmånsbestämda del

  1. Prata med din arbetsgivare om att du vill gå i pension och ta ut din förmånsbestämda del.
  2. Hör av dig till oss för att få ansökningshandlingar. Du kan mejla eller ringa oss på 020-51 50 40.
  3. När du fått dina handlingar: Läs igenom och godkänn sammanställningen av dina statliga anställningar som du får tillsammans med ansökan. Det är du och din arbetsgivare som ska godkänna den.
  4. Du fyller i ansökan och din arbetsgivare skriver under och skickar in den till oss på SPV.
  5. Vi skickar ett beslut till dig innan din första utbetalning.

Du som inte längre arbetar inom staten

Du ansöker om den förmånsbestämda delen på Mina sidor eller på en blankett.

Tänk på att ansöka helst tre månader innan utbetalning för att du ska få dina pengar i tid. Du får den förmånsbestämda delen utbetald tidigast från den månaden vi fått in ansökan. 

Ansök direkt på Mina sidor

Har du en e-legitimation kan du enkelt ansöka direkt på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Ansök på blankett

Du kan även ansöka genom att skicka in en blankett till oss. Det finns en blankett för dig som slutat arbeta statligt före 2003 och en blankett för dig som slutat arbeta statligt under 2003 eller senare.

Värdesäkring av livränta (äldre pensionsavtal)

Du som har rätt till den förmånsbestämda delen i form av livränta enligt avtalen PA-SPR, PA-91 eller PAF (Pensionsplan för arbetstagare hos allmän försäkringskassa) kan ha rätt att få den värdesäkrad från en tidigare tidpunkt än vad som står i ditt pensionsavtal.

Det gäller endast om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Om värdesäkring av livränta

Anmäl ditt bankkonto

SPV och Kåpan Tjänstepension betalar ut tjänstepensionen via Swedbank. Det innebär att du måste anmäla till Swedbanks kontoregister vilket kontonummer du vill ha dina pengar till. Har du någon annan försäkringsgivare kontaktar du dem och meddelar vilket konto du vill ha din utbetalning till.

Har du frågor om kontoanmälan ska du kontakta Swedbank på
08-585 900 00.

Anmäl på Swedbanks webbplats

Du anmäler ditt konto enklast direkt på webben med e-legitimation. Du måste vara kontohavare eller medkontohavare på det konto du anmäler.

Anmäl ditt konto på Swedbanks webbplats

Anmäl ditt konto på blankett

Anmälan av konto för utbetalning av pension (pdf, nytt fönster)

Anmäl ditt konto i ett annat land än Sverige 

Anmälan av kontonummer för utbetalning av pension i till ett konto i utlandet (pdf, nytt fönster)

Gå vidare

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL